Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Tiltrængt initiativ: Ansvarligpresse.dk

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

En nyt projekt, der ikke mindst retter et kritisk blik på mediernes behandling af etniske minoriteter, har set dagens lys - og initiativet er tiltrængt: Foreningen Ansvarlig Presse.

Foreningen, der ser ud til at være i opstartfasen, har til huse i Journalisternes Hus i København og vil bl.a. virke gennem foredrag på gymnasier og i folkeskoler, men også "styrke bevidstheden om pressens rolle og ansvar i samfundet blandt såvel mediefolk som mediebrugere". På sidens hjemmeside kan man i projektbeskrivelsen bl.a. læse:

Er bornholmere og pensionister en gevinst for Danmark? Er jøder? Er fodgængere og kontanthjælpsmodtagere?

At søge et sådant spørgsmål besvaret på forsiden af et landsdækkende dagblad kan umiddelbart lyde som en udfordring, der uundgåeligt kan få sveden til at pible frem på den ansvarshavende redaktør.

Et nært beslægtet spørgsmål, der vedrører en befolkningsgruppe på knap 200.000, blev ikke desto mindre besvaret af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning: 'Er muslimer en gevinst for Danmark?'

Resultatet kunne læses henover syv spalter på forsiden af et større dagblad tirsdag den 13. juni. '39 procent synes ja og 57 procent nej', stod der. Kun fire procent af den danske befolkning havde svaret "ved ikke".

Da undersøgelser viser, at mere end 80 % af danskerne ikke har nogen personlig kontakt med etniske minoriteter, kunne man have fulgt op med historien om, hvad de adspurgte baserede deres vurdering på. Men det gjorde avisen ikke.

At spørgsmålet overhovedet bliver stillet i denne form indikerer, at afsenderen mener, der er grund til at formode, at danske muslimer er væsensforskellige fra deres etnisk danske medborgere.

Der er ingen tvivl om, hvordan en sådan forside kan blive og også bliver opfattet blandt en del unge indvandrere: Som endnu et angreb fra endnu et medie.

Det er med afsæt i disse problematikker, at vi med projektet "Medierne og de nye danskere - fordomme, fakta og fiktion" tager initiativ til at komme denne uvidenhed omkring de nye, fremmede danskere til livs, og forsøger at mane de tungtvejende fordomme til jorden. Med afsæt i vores fælles professionelle baggrund som journalister og identiteten som 'de nye danskere' ønsker vi at berette om en hverdag i medierne - mulighederne og udfordringerne for øje. (...)

Som journalister har vi selv oplevet, hvordan en stor gruppe unge med anden etnisk baggrund opfatter de danske mediers kritiske dækning; som et uretfærdigt angreb på dem som gruppe motiveret af ond vilje fra mediernes side. Følelsen af altid at blive misforstået og fremstillet i et negativt lys, har resulteret i en lang række frustrationer blandt de etniske minoriteter i Danmark.

Dette gør sig især i indvandrerrige områder, hvor kontakten til etniske danskere er sparsom. Hvad enten kritikken er forfejlet eller ej ændrer det ikke ved, hvordan mange unge føler, og at det kan udgøre et demokratisk problem, når en minoritetsgruppe boykotter 'den fjerde statsmagt'.

Ydermere har fraværet af journalister med minoritetsbaggrund på redaktionerne landet over kun været med til at styrke billedet af medierne som repræsentanter for "gammel-danskerne", fordi de unge med anden etnisk baggrund har haft svært ved at identificere dem med formidlerne. Det har medført at skellet mellem "os" og "dem" er blevet større. (...)

Foreningen Ansvarlig Presse

Initiativet er bl.a. støttet af Århus Stiftstidendes Fond, Politiken Fonden og Dansk Journalistforbund, mens man fornuftigt er gået udenom økonomisk samarbejde med stat og kommuner for at bevare uafhængigheden.

Det er et tiltrængt og prisværdigt tiltag, men jeg tror desværre, at løbet er kørt, hvis ikke medierne selv forstår, at den ekstreme overprioritering og proportionsforvrængning af historier, som involverer etniske minoriteter, skaber et massivt mistillidsforhold hos flere og flere med minoritetsbaggrund - og en stadig mere skæv og misvisende repræsentation over for majoritetssamfundet.

Eksemplet fra ovenstående projektbeskrivelse er desværre alt for symptomatisk. Pressens magtkritik er ikke blot vigende til fordel for den lette forargelse og sensationalistiske jagt på de i forvejen marginaliserede og indflydelses-usynlige minoriteter - men pressens selvkritik er så godt som ikke-eksisterende på området. Det skyldes naturligvis ikke "ond vilje", men den almene tendens til at lade sig styre af de tendenser, der nu engang oppe i tiden, i stedet for at bestræbe sig på at træde uden for og afdække de selvsamme tendenser.

Visse medier synes således nærmest at kappes om at "turde" generalisere og fremhæve "indvandrer"-mærkatet, som regel uden skyggen af indsigt i eller forståelse for den sociale marginaliserings betydning for konfliktmønstrene i samfundet - ofte bliver det direkte hævdet eller indirekte underforstået, at "indvandrerbaggrund" er en fyldestgørende konflikt-forklaring i sig selv, hvis ikke "kultur" eller ligefrem "islam" gøres til årsagsfaktoren per se.

Forskellen på, når f.eks. unge pæredanske aktivister eller fodboldhooligans kaster sten mod politi og brænder biler af, er, at i disse tilfælde, bliver årsagen aldrig henført til den danske sekulære eller kristne kulturbaggrund. Der er ingen særprogrammer i TV eller debatprogrammer, hvor ophidsede debattører debatterer, hvad vi dog skal gøre ved denne kulturbaggrund, siden den åbenbart fører til brutal sportsvold og eksplosiv hærværk i millionklassen, og der bliver ikke talt generaliserende om "kristne" eller "ærkedanskere" i sådanne konfliktsituationer.

Omvendt kan vi være stensikre på, at flere og flere medier uden videre taler generaliserende om "muslimer" og "indvandrere" i konfliktscenarier, hvor entiske minoriteter er involveret.

Også derfor er ansvarligpresse.dk tiltrængt - men en mere ansvarlig presse i DK synes på dette felt at have lange udsigter.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 6.3.2008