Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Politidirektørens religiøse tro på overvågning

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

En omfattende international undersøgelse fra det svenske Brottsförebyggande rådet (Det Kriminalpræventive Råds søsterorgan) dokumenterer, at der ikke er nogen statistisk sikker sammenhæng mellem øget kameraovervågning og faldende voldskriminalitet.

Sammenlignende studier af 22 byer slår fast, at kameraovervågning af bykerner blot har "en lille, men ikke signifikant" effekt - der kan måles til 7 procents fald i kriminaliteten, hvilket er så lidt, at ingen sammenhæng med overvågningen kan dokumenteres.

Ikke desto mindre indrømmer politidirektør Hanne Bech Hansen ligefrem: "Om det dæmper kriminaliteten er nok en trossag, men jeg tror på det, og det er et forsøg værd." (Jyllands-Posten, 14.1.2008).

"Jeg tror på det." Det handler altså om tro - ikke på Guds øje i det høje, men på overvågningskameraets.

"I hvert fald sætter det os bedre i stand til at opklare forbrydelser," tilføjer Hanne Bech Hansen - ja, hvis gerningsmændene så at sige slår sig løs på fuldt ud genkendelig vis, men hvor tit sker det, og hvor ofte ville vidneudsagn i så fald ikke i sig selv have opklaret de pågældende forbrydelser?

En anden problemstilling negligeres imidlertid: Overvågning kan som al anden indgriben i privatsfæren (der rammer hvem som helst uafhængigt af, om de er dømte lovovertrædere eller ej) misbruges og skal selvfølgelig begrænses mest muligt - især da, hvor den kriminalitetsdæmpende effekt i bedste fald er minimal.

Det brede udgangspunkt for hele den oppiskede stemning p.t. handler specifikt om knivdrab og -overfald, der har været meget i medierne den seneste tid - men er denne vold overhovedet steget? Nej.

Jyllands-Posten henviser i dag til statistikken fra Det Kriminalpræventive Råd, der viser, at antallet af knivofre har været nogenlunde stabilt i perioden 1995-2005.

Konklusionen er med andre ord: 1) Der er ifølge Det Kriminalpræventive Råd intet belæg for, at vi er inde i en klart dokumenteret spiral, hvor knivoverfald bliver mere og mere hyppige, hvorfor der heller ikke er noget nyt argument for yderligere tiltag i form af øget kameraovervågning end de foregående ti år, og 2) der er intet belæg for, at kameraovervågning har nogen effekt på at mindske volden og dermed gavne ofrene for knivstikkeri.

Kravet om mere overvågning og derved yderligere indsnævring af borgerens integritet er populistisk politik, der som sædvanlig rider med på den første den bedste mediestorm.

Havde undersøgelsen vist, at der var tale om et fald på 70 procent i volden som følge af kameraovervågning, er der næppe tvivl om, at politikerne ville stå i kø for at anbefale yderligere orwellske tilstande, men intet tyder på, at politikere og politi nu står i kø for at opgive det. Det er altså ikke primært det problemløsende, der er i centrum, men derimod igen det signalpolitiske, der er stemmer i.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 14.1.2008