Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

PET-chef nuancerer terror-udmeldinger

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

[En opfølgning på min kritik af PET i indlægget Bagatelliseringen af oplagte terrormotiver:]

Da den nye chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf for få dage siden præsenterede offentligheden for de seneste formodede terrorister, afviste han tilsyneladende, at karikaturkrisen og Danmarks engagement i Afghanistan og Irak spillede nogen rolle.

Denne blinde vinkel var endvidere helt udtalt, da islamisme-forskeren Tina Magaard fra Aarhus Universitet i Deadline (4.9.2007) fuldstændig forbigik disse forhold og alene talte om "udbredelsen af sharia-lovgivning" - som om formodede terrorister in spe tror, at et terrorangreb i Danmark bringer kalifatet nærmere (jf. nævnte indlæg: "Bagatelliseringen af oplagte terrormotiver").

Nu hedder det imidlertid i et baggrundsnotat fra PET, som Politiken har beskrevet: "Danmarks deltagelse i de militære aktioner i Afghanistan og Irak samt tegningesagen har i et vist omfang medvirket til at øge opmærksomheden om Danmark i militante ekstremistiske kredse." (Politiken, 9.9.2007).

Dermed er PET helt på linje med den vurdering, som de internationale eksperter har lagt for dagen.

Danmark befinder sig i en trusselskategori, der er højere end vore nabolande, idet "åbenlyse danske mål i højere grad kan være truet af terrorhandlinger, end det gælder for de lande, vi normalt sammenligner os med som Sverige, Norge og Nederlandene."

Samtidig har PET nuanceret den spektakulære nyhed om, at de formodede terrorister stod i direkte ledtog med al Qaeda. Nu hedder det betydeligt mere upræcist, men derfor nok også mere realistisk: "I dag taler man om tre typer af al-Qaeda. For det første ledelsen og kerneorganisationen i Pakistan, dernæst det globale netværk af al-Qaeda relaterede terrorgrupper og som den tredje gruppe de uformelle netværk af ekstremister i bl.a. Europa, som identificerer sig med al-Qaeda ideologi, og som i større eller mindre udstrækning har forbindelse til al-Qaeda eller al-Qaeda relaterede grupper."

På hvilken måde de sigtede danske muslimer så skal indplaceres her, fremgår ikke, men beskrivelsen peger på den sidstnævnte og mest diffuse kategori - og peger dermed også på den almindelige tendens til at identificere alt formodet og reel terror med "al Qaeda" (eventuelt al Qaeda-relateret). Det trækker overskrifter, men siger ikke ret meget konkret.

Men vigtigst er det at fastslå, at politiske handlinger har politiske konsekvenser - når danske soldater går i krig i Irak og Afghanistan, og når muslimer marginaliseres og dehumaniseres i Danmark, radikaliseres flere muslimer i Danmark, og flere muslimer opfatter uundgåeligt Danmark som anti-muslimsk. Og når flere muslimer radikaliseres, er der også en større risiko for voldelige aktioner, herunder terror.

Det betyder ikke, at hvis disse forudsætninger var væk, ville der enhver terrortrussel forsvinde, og det betyder heller ikke, at fordi disse forudsætninger er til stede, vil terror pr. automatik blive gennemført.

Det betyder akkurat hverken mere eller mindre, end at radikaliseringen er mere sandsynlig, og at terrorrisikoen derfor rykker tættere på Danmark - også fordi stærke politiske kræfter i Danmark i de senere år har bidraget unødvendigt til den konfrontatoriske og radikaliserende spiral.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 9. september, 2007