Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Abortmodstandere: Næsten 1 million danskere aflivet

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

På Store Torv i Århus så jeg i går en demonstration af en håndfuld abortmodstandere. De viste sig at være fra gruppen Retten til liv, der på denne måde ønskede at markere indførelsen af loven om fri abort fra juni 1973. De rettede en dramatisk anklage mod det danske samfund for at acceptere og udføre et folkedrab af betragtelige dimensioner mod knap én million ufødte danskere!

»Ca. 40 ufødte børn bliver slået ihjel hver eneste dag året rundt,« uddyber landssekretær i Retten til Liv, Anette Tjørnemark tallet.

»Den udbredte holdning i samfundet er, at abort er uproblematisk og etisk forsvarligt. Men det er løgn!« tilføjer hun på hjemmesiden Udfordringen.

Retten til Liv har ligefrem offentliggjort en liste over firmaer og institutioner, som man mener »profiterer fagligt eller økonomisk ved drab på ufødte«.

Abortmodstanderne argumenterer for deres sag ved at henvise til en bogstavtro udlægning af Bibelen. Fosteret er skabt af Gud, hedder det f.eks. med henvisning til et skriftsted i Salmernes Bog (Sl 139,13-16):

Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.

Den rimelige straf for at udføre abort fremgår med denne henvisning, som Retten til Liv ligeledes fremhæver: »Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. For i sit billede skabte Gud mennesket.« (1.Mos. 9,6).

Hvis sådanne bogstavtro bibelargumenter skal stå til troende, må det betyde, at Retten til Liv går ind for dødsstraf til enhver, der har foretaget abort eller bidraget til aborter, eftersom de sidestiller abort og mord?

Man kan mene meget om abort og abortgrænser, men at gøre Bibelen til moralens autoritære målestok på området er ikke alene absurd, fordi en bogstavtro udlægning fører så mange øvrige absurditeter med sig i en bibel, der er fuld af selvmodsigelser, men også fordi selve forestillingen om en almægtig Gud uundgåeligt gør selv samme Gud til den hovedansvarlige for millioner af aborter.

Den kendte amerikanske ateist Sam Harris, der sine steder kammer voldsomt over uden at yde religioner tilstrækkelig fairness, har dog fat i en række skarpe paradokser, som troende i almindelighed og fundamentalister i særdeleshed ofte springer let hen over. Her er ét, som fundamentalistiske abortmodstandere måske burde meditere lidt over (fra bogen Brev til en kristen nation, der netop er udkommet på dansk):

»Man har estimeret, at 50 procent af alle menneskelige graviditeter ender med en spontan abort, sædvanligvis uden at det går op for den pågældende kvinde, at hun er gravid. Det er imidlertid en kendsgering, at 20 procent af alle konstaterede graviditeter afbrydes på grund af spontan abort. Vi står her over for en indlysende sandhed, som kræver, at man også anerkender den som sådan. Hvis Gud eksisterer, er han den mest produktive abortør, der findes.« (s. 46f).

Her vil fundamentalistiske abortmodstandere sikkert anføre, at Gud er almægtig og uransagelig, hvorfor det ikke tilkommer mennesket at spekulere over, endsige kritisere den slags. Men hvis Gud er almægtig i forhold til alle spontane aborter, er han det også i forhold til alle fremprovokerede aborter, og så er ikke mennesket, men Gud ansvarlig hele vejen rundt.

Til dét vil nogle fundamentalistiske abortmodstandere muligvis indvende, at mennesket har en fri vilje og er eneansvarlig for egne handlinger. Men det er jo fortsat Gud, der har udstyret mennesket med en mulighed for sådanne »drab« på ufødte, og da han er en almægtig Gud, er han også 100 procent forudseende (f.eks. jævnfør ovenstående citat fra Salmernes Bog) og altså derved fra første skabelsesdag fuldt ud klar over, at hans indretning vil resultere i milliarder af »aflivede« ufødte (for slet ikke at tale om alverdens krigs- og sultofre osv. osv.).

Det korte af det lange er: Et fundamentalistisk argument om en almægtig Gud, der modsætter sig menneskets fri abort, men står bag spontane aborter i ét væk, er det ikke alene absurd at basere en abort-moral på. Det reducerer også mennesket(s vilje) til en laboratorierotte i et labyrintisk eksperiment, hvor vi som forsøgsdyr straffes med døden for at gøre, hvad selve forsøgets skaber og igangsætter selv forårsager hele tiden - og for at gøre, hvad der oven i købet er givet på forhånd i kraft af forsøgets forudgivne iscenesættelse.

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 16. juni, 2007