Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Rigsadvokaten ofrer Jonni Hansen og freder DF

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Rigsadvokaten har tiltalt Jonni Hansen som ansvarlig for en racistisk løbeseddel, der er blevet uddelt i boligkvarterer i Gladsaxe og Bagsværd med Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB) som afsender. Løbesedlen er ifølge Rigsadvokaten en overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf, straffelovens § 266b, og Jonni Hansen er tiltalt for den skærpede bestemmelse om »propagandavirksomhed« i stk. 2, der kan straffes med fængsel i op til to år.

Tiltalen er imidlertid forbløffende af to grunde.

For det første er der intet i løbesedlens konkrete indhold, der ikke overtrumfes klart af adskillige udsagn af mange fremtrædende politikere i Dansk Folkeparti; for det andet har både politiadvokaten og Rigsadvokaten gentagne gange direkte afvist at rejse tiltale mod medlemmer af Dansk Folkeparti for udsagn, der enten er parallelle med eller betydeligt mere dæmoniserende end Jonni Hansens løbeseddel.

Dermed er det vanskeligt at undgå indtrykket af, at Rigsadvokaten holder hånden over Dansk Folkepartis indflydelsesrige frontfigurer af politiske grunde, mens ofringen af Jonni Hansen er et let alibi for sporadisk at honorere internationale forpligtelser, som den såkaldte racismeparagraf faktisk er en konsekvens af.

For at kunne dømmes, skal tiltalte »offentligt og med forsæt« fremsætte udtalelser eller meddelelser, hvorigennem en gruppe »trues, forhånes eller nedværdiges«, f.eks. på grundlag af vedkommendes etniske oprindelse eller tro. Det giver naturligvis rum for fortolkninger, ligesom der er andre hensyn at tage, ikke mindst til ytringsfriheden.

Men så meget desto mere afgørende er det, hvor forskelligt disse modsatrettede forhold vægtes, om omdrejningspunktet er en politisk ufarlig klovn som Jonni Hansen eller et centralt medlem af den politiske magtelite som f.eks. Pia Kjærsgaard, Søren Krarup og Mogens Camre.

Lad os se nærmere på de to skarpeste passager i den famøse løbeseddel, der kan koste Jonni Hansen en tur i fængslet, og på, hvad medlemmer af Dansk Folkeparti til sammenligning udbreder om indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed, uden at anklagemyndigheden har villet rejse tiltale.

DNSB: »De demokratiske partier ophøjer de racefremmede til herrefolk i vort land, medens de fornedrer os danskere til andenrangsborgere. Dette er renlivet diskrimination af danskere!«

Hvis dette udsagn er af en sådan alvor, at Rigsadvokaten finder grund til at rejse tiltale, må den logiske følgeslutning vel dernæst være at rejse tiltale mod Dansk Folkepartis Søren Krarup, der har påstået, at landets muslimer som følge af Koranen ikke alene vil bekæmpe danskerne »skånselsløst« og gøre os til »andenrangsborgere og undermennesker«, men også tilføjede: »Kan vi acceptere at gøre mennesker til danske statsborgere, der foragter danskerne så dybt og hvis hellige bog giver muslimer befaling om at dræbe eller undertrykke os?« (Berlingske Tidende, 29.4.2008).

Ligesom Jonni Hansen påstår altså Krarup, at danskere gøres til »andenrangsborgere«, men derudover overtrumfer han voldsomt pointen i den nazistiske løbeseddel og tilskriver muslimerne »skånselsløs« kamp, ja »befaling om at dræbe eller undertrykke os«.

Krarup er med andre ord betydeligt grovere i sin påstand om muslimernes hensigter, end DNSB er om danske politikeres hensyn til de »racefremmede«, men straffelovens § 266 b skelner ikke mellem forhånelse og nedværdigelse på baggrund af tro eller race. Også af den grund er det faktisk misvisende, når vi populært taler om »racismeparagraffen«, for det anakronistiske racebegreb er kun ét af flere områder, den omhandler.

Skal Jonni Hansen tiltales, skal Søren Krarup altså tiltales med endnu større selvfølge, hvis der skal være lighed for loven.

*

I den nazistiske løbeseddel, som er baggrunden for Rigsadvokatens tiltale mod Jonni Hansen, beskyldes demokratiske politikere endvidere for at »lukke op for den farvede syndflod«.

Men er dette ordvalg egentlig særlig skarpt i forhold til Morten Messerschmidt, der proklamerer: »Den muslimske tilstrømning til Vesten og Danmark er ikke begrundet i et ønske om at integrere sig eller blive 'nudanskere'. Det er et erobringstogt, en folkevandring, hvis klare formål er at skabe et muslimsk samfund i Danmark.« (Ekstra Bladet, 22.8.2001).

Hvis Jonni Hansen forbryder sig mod § 266 b ved at advare mod »den farvede syndflod«, må Messerschmidt vel være næste tiltale på anklagemyndighedens dagsorden med en påstand om et veritabelt »erobringstogt« foranstaltet af »den muslimske tilstrømning«?

Eller endnu mere konkret: Hvordan kan Rigsadvokaten tiltale Jonni Hansen for racismeparagraffens skærpede stk. 2 for at propagandere mod »den farvede syndflod«, mens samme instans f.eks. blankt har afvist at rejse tiltale mod Pia Kjærsgaard, skønt hun i et ugebrev i juni 2005 stigmatiserer hovedparten af alle landets indvandrere, hvorom hun hævder, at »titusindvis og atter titusindvis af mennesker, der tilsyneladende civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i 1005 – i stedet for i 2005 – er søgt til et land, der for århundreder siden lagde middelalderen bag sig«?

Er det virkelig mere forhånende og nedværdigende at agitere luftigt mod »den farvede syndflod« som Jonni Hansen, end som Pia Kjærsgaard at stemple stort set samtlige mennesker i dette land med indvandrerbaggrund som åndelige middelaldermennesker?

Og mere generelt: Hvordan kan det være, at udtryk for flygtninge og indvandrere såsom »racefremmede« og »den farvede syndflod« vurderes som »propagandavirksomhed«, mens kollektivt dæmoniserende udtryk af mindst lige så nedsættende karakter i adskillige tilfælde er blevet pure afvist som tiltalegrundlag, når de er blevet fremsat og udbredt via massemedier af fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti med langt større effektivitet og rotation end en lusket løbeseddel fra DNSB?

Da Mogens Camre blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere om »muslimerne« og »den islamiske kultur«, at de »dag for dag vil rive det danske samfund i stykker« (Grundlovstale, 5.6.2006), afviste Rigsadvokaten således at rejse tiltale. Men er det da ikke mindst lige så forhånende som Jonni Hansens løbeseddel at hævde om alle landets muslimske medborgere, at de »vil rive det danske samfund i stykker«? Og hvor Jonni Hansens løbeseddel docerer sit rituelle »ud med de fremmede«, er Camre langt mere specifik: »... vores første prioritet må være at repatriere muslimerne.« (Bemærk, at Camre ikke taler om enkelte muslimer – det er muslimerNE som sådan, der skal smides ud af landet).

Da Søren Espersen blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere, at »flertallet af somalierne« herhjemme omskærer deres pigebørn »som noget helt naturligt« (P1, 23.8.2006), afviste Rigsadvokaten at rejse tiltale, skønt udsagnet er helt og aldeles usandt. Men er det da ikke betydeligt mere forhånende og nedværdigende for en hel befolkningsgruppe i Danmark end at være inkluderet i Jonni Hansens småfjollede og anakronistiske udtryk, »farvede« og »racefremmede«?

Da Kenneth Kristensen blev anmeldt for at krænke samme paragraf ved at propagandere, at enhver, der konverterer fra kristendom til islam, udgør et »advarselssignal på samme måde, som hvis man begynder at bære hagekors eller udvise selvmordstendenser« (Ekstra Bladet, 23.11.2004), afviste Rigsadvokaten at rejse tiltale. Men er det da ikke betydeligt mere forhånende for konvertitter i Danmark at blive nedgjort som nazister og selvmordskandidater end Jonni Hansens abstrakte retorik om »farvede« og »racefremmede«?

Da daværende overborgmesterkandidat for Dansk Folkeparti, Louise Frevert, i september 2005 offentliggjorde en lang række hjemmesideartikler, som de fleste i debatten karakteriserede som klart racistiske, undgik hun tiltale, skønt hun ville internere småkriminelle muslimer i russiske fængsler, fordi »vore love forbyder os at dræbe vore modstandere officielt«, og bl.a. kaldte muslimer for »krigsmodstandere« og »kræftknuder«.

Politiadvokat Michael Jørgensen valgte at tro på det tyndest tænkelige røgslør, at det var hendes webmaster, Ebbe Talleruphuus, som havde skrevet artiklerne og lagt dem online uden Freverts vidende. Fakta, der taler utvetydigt imod denne fantastiske historie, er offentliggjort ved flere lejligheder, men er bekvemt blevet ignoreret af anklagemyndigheden.

Men blev der så rejst tiltale mod webmasteren, der agerede velvillig syndebuk? Nej. Efter næsten fire års tovtrækkeri afviste Rigsadvokaten så sent som i maj 2009 at rejse tiltale med den begrundelse, at man ikke kunne bevise, at Talleruphuus havde lagt 36 racistiske artikler online bevidst. Sic. En webmaster for en overborgmesterkandidat skulle altså helt ubevidst have smidt 36 artikler online, som samme overborgmesterkandidat i øvrigt indledningsvis forsvarer bravt, før hun i løbet af dage finder ud af, at hun beklager dem – og i løbet af flere dage pludselig kommer i tanke om, at hun for resten slet ikke har skrevet dem.

Den åd man, og der blev ikke rejst tiltale. Domstolene måtte ikke vurdere Louise Freverts og Ebbe Taleruphuus' racistiske hjemmesideartikler, selv om flere af dem får Jonni Hansens løbeseddel til at ligne en middagsinvitation.

*

Det korte af det lange i nærværende sammenhæng er naturligvis, om der kan ligge andet end magtpolitisk logik bag, når Rigsadvokaten på baggrund af en indvandrerfjendsk løbeseddel med begrænset udbredelse kaster sig over en nazist uden skyggen af realpolitisk magt, mens tunge politikere fra Dansk Folkeparti med kolossal indflydelse og mere hårdkogte negative generaliseringer og langt større udbredelse tilsyneladende er fuldkommen fredet?

Et parti, hvis fremtrædende politikere bl.a. har karakteriseret muslimernes religion som en »afstumpet religion«, en »totalitær pest«, »totalt menneskefjendsk«, et »altædende had« og »ondskabens ideologi«, og som har sammenlignet muslimer med »kaniner«, »gøgeunger« og »snyltere« – men det er en ligegyldig løbeseddel fra Jonni Hansen, der ubehjælpsomt advarer mod »racefremmede herrefolk«, som Rigsadvokaten kaster sig over.

Hvis Jonni Hansen som formand og talsmand for DNSB er hovedansvarlig for meddelelser, der offentliggøres og udbredes af DNSB, er Pia Kjærsgaard vel også hovedansvarlig for meddelelser, der offentliggøres og udbredes af DF, og kan og bør i princippet tiltales for et utal af dæmoniserende udsagn fra hende selv og hendes partifæller, der med stor lethed matcher eller overtrumfer Jonni Hansens løbeseddel?

Hvis altså ikke straffelovens § 266 b ene og alene en pseudoparagraf – og i givet fald bør den naturligvis afskaffes omgående. Enten eller.

Men problemet med Dansk Folkepartis gentagne negative generaliseringer er jo ikke blot den stigmatiserende hån, men i allerhøjeste grad også løgnene. F.eks. at alle muslimer – eller hovedparten af dem – kun venter på at blive mange nok, før de undertrykker, deporterer eller sågar dræber de øvrige befolkningsgrupper, som Mogens Camre og Søren Krarup har propaganderet. F.eks. at flertallet af landets somaliere omskærer deres døtre, som Søren Espersen har propaganderet, skønt det er en indiskutabel løgn. F.eks. at alle eller hovedparten af alle landets indvandrere lever i middelalderen, som Pia Kjærsgaard har propaganderet.

Det er ikke bare polemik. Det er ikke bare en »skarp tunge«. Det er løgn og propaganda. Og enten er dette legalt, uanset hvem der fremsætter den slags kollektive stigmatiseringer, eller også er det ikke, fordi straffelovens § 266 b og vore internationale forpligtelser gør det ulovligt. Men i sidste tilfælde er det også lige ulovligt, om det er Jonni Hansen eller Pia Kjærsgaard, der forbryder sig mod paragraffen. Anklagemyndigheden ofrer imidlertid en lille og ubetydelig fisk som Jonni Hansen, mens man vender det blinde øje og døve øre til langt værre forhånelser, der fremsættes af røster fra det magtfulde Dansk Folkeparti.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 22.11.2009 (trykt i forkortet version)Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 110

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 110

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 110

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 114

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 114

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/debat/debat218.php on line 114