Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Propaganda eller ytringsfrihed?

Af Tøger Seidenfaden og Rune Engelbreth Larsen Udprint


I sin anmeldelse af vores bog, 'Karikaturkrisen - en undersøgelse af baggrund og ansvar' i Weekendavisen den 16. juni, når Arne Hardis frem til, at vi ikke kan undersøge sagens "faktiske omstændigheder", fordi vi i forvejen har deltaget i debatten og løbende har kritiseret regeringen.

Det er sigende, at vore kritikeres anke består i, at VI ikke kan undersøge, og at VI når frem til det forventelige resultat, skønt anmelderne og politikerne selv har været tilbagevendende debattører og aktører under hele sagsforløbet, mens DE (Claes Kastholm, Hans Hauge, Jens Rohde, Claus Hjort Frederiksen osv.) åbenbart godt kan vurdere eller anmelde vores bog som et "partsindlæg"?!

Sagen er den, at vi faktisk ikke har blandet os nævneværdigt i debatten om selve sagsforløbet før i februar 2006 og fremefter, og at de synspunkter, vi har fremført, afspejler den undersøgelse, som vi netop sideløbende var i gang med. Det er altså ikke tilfældet, at vores konklusioner i debatten har præget vores undersøgelse, men omvendt, at vores deltagelse i debatten i høj grad har været præget af vores arbejde med undersøgelsen. Også vi faldt eksempelvis i januar for Ekstra Bladets propaganda om imamernes skyld i krisen - at vi siden har tilladt os undersøge fakta langt grundigere end andre aktører og er nået frem til en anden konklusion, har mange "uvildige" anmeldere og politikere imidlertid svært ved at tilgive os.

Men ret skal være ret - Arne Hardis hører til de få argumenterende kritikere. Indvendingen går på, at man skal være "stålsat blind" for at benægte, at ytringsfriheden spiller en hovedrolle i sagen.

Nu er der næppe et emne, som vi i bogens 336 sider behandler mere grundigt end netop ytringsfriheden, fordi den er så intimt forbundet med Jyllands-Postens og Kåre Bluitgens selviscenesættelse, som regeringen hurtigt og bekvemt gjorde til det springende punkt, og fordi den er afgørende for den juridiske problematik, som vi også afdækker i detalje. Vi konstarer ikke desto mindre, at ytringsfriheden på intet tidspunkt var truet op til karikaturernes offentliggørelse, og at selvcensur er et af de mest upræcise, misvisende og overdrevne begreber, som overhovedet er blevet sat i forbindelse med avisens oprindelige forehavende, der insisterede på "hån, spot og latterliggørelse" af et muslimsk mindretal.

Det betyder ikke, at ytringsfriheden aldrig var og er truet (for ikke at sige fraværende) i bl.a. Mellemøsten, både før, under og efter karikaturkrisen - og vi påpeger ligeledes, at ytringsfriheden var truet af groteske overreaktioner fra ekstremister i den islamiske verden (især i februar, hvor regeringen og JP selv havde travlt med at gøre brug af det berømte "men" efter ytringsfriheden). Også dét fremgår selvfølgelig klart af bogen.

Men når indvandrerfjendsk hate-speech florerer til overflod i den danske debat mere end i noget andet vestligt land, når anti-islamiske bøger eksponeres og udkommer i store oplag, og når landsdækkende dagblade som Jyllands-Posten promoverer en kampagne mod muslimer og gør sig til hovedorgan får stereotyp propaganda i adskillige lederartikler, så er det ganske enkelt helt proportionsforvrængende at blæse "selvcensur" op til et vægtigt problem i Danmark.

Tøger Seidenfaden og Rune Engelbreth Larsen
Weekendavisen, 23.6.2006


NOTE: Alle indlæg af Seidenfaden & Engelbreth i kølvandet på debatten om bogen:

> WEEKENDAVISEN: JP gavner terror - replik til Hanna Ziadeh
> JYLLANDS-POSTEN: Hans Hauges partsindlæg
> INFORMATION: Muhammedtegninger
> KRISTELIGT DAGBLAD: Bekvemme syndebukke
> FYENS STIFTSTIDENDE: Undersøgelse/partsindlæg?
> RANDERS AMTSAVIS: Læs dokumentationen først
> WEEKENDAVISEN BØGER: Propaganda/ytringsfrihed?

APROPOS - kommentarer af REL:

> REL: Humanisme af værste skuffe?
> REL: Er alt »lige godt«?