Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Oprør fra bredden | Debatindlæg

Hvordan synes I selv, det går?

Af Per Sørensen Udprint

Kære Rikke og Nadeem. Hvordan synes I selv det går? 

Synes I selv, at den inerti i samfundsudviklingen, vi har oplevet gennem det sidste halve århundrede virker lovende for fremtidige generationers livsbetingelser? 

Har vi flere selvhjulpne mennesker i dag end nogensinde? 

Er det fornuftigt, at vi ligesom i Huxley’s fagre nye verden er nødt til at stimulere befolkningen til stadigt øget forbrug for at sikre at alle kan få arbejde? 

Erik Knudsen gav i sin revyvise til ”Gris på Gaflen” en rammende beskrivelse på det paradigmeskift, vores samfund har undergået, men som øjensynligt har unddraget sig politikeres opmærksomhed. 

Hans første vers begynder således: ”For at konsumere, må man producere”, hvilket vi alle kan være enige om har været menneskets grundvilkår, fra vi hoppede ned af træerne. 

Hans andet vers starte således: ”For at producere, må man konsumere”, og beskriver det ikke i store træk, hvordan situationen er i dag? Produktion er målet, forbrug er midlet, snarere end omvendt. 

Er det så ikke dybt inkonsekvent, at vi fremmer et system, hvor arbejdet og arbejdspladsen spiller en stadig større rolle i den enkelte persons liv ? Hvor mennesker udelukkende får deres behov for identitet, personlig udvikling, ansvar og anerkendelse dækket ved betalt arbejde, deres tryghedsbehov opfyldt gennem stadigt mere omsiggribende velfærdsordninger, medens privatsfæren tømmes for indhold? 

Hvem har ansvaret for den omtalte krævementalitet? Spiller vi ikke allesammen Ludo, hvis vi får et Ludobræt udleveret? 

Hvis vi ikke er enige om problemet, kan vi selvfølgeligt heller ikke blive enige om løsningen. Vi er nogle stykker, desværre ikke ret mange, som ser borgerløn som udtryk for et sporskifte, der kunne føre samfundet i er anden retning. Vi er ikke fanatikere. Hvis det politiske establishment kan finde andre udveje til at undgå etableringen af Fagre Nye Verdens skrækscenarier, så for vores skyld gerne. 

Per Sørensen
Politiken, 22.4.2002

REPLIK TIL:
Kommentar af R. Madsen og N. Farooq: Fri os fra flere oprør