Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

En ny, videnskabelig bibeloversættelse

Jens-André P. Herbener og Rune Engelbreth Larsen Udprint

[ØVRIGE ARTIKLER OM BIBELOVERSÆTTELSEN: OVERSIGT]

Der er mindst ti gode grunde til at erstatte den nuværende kristologiske gendigtning – Kirkebibelen – med en filologisk oversættelse af Bibelen, der udelukkende udarbejdes ud fra et videnskabeligt grundlag.

1
Hele oversættelsesforløbet bag 1992-oversættelsen har været styret af et uigennemtrængeligt væv af halve sandheder og hele fortielser, hvor Bibelselskabet i sine første anmodninger om økonomisk støtte til diverse ministerier betonede videnskabeligheden, også med henblik på undervisningsbrug, skønt kirkelige, dogmatiske hensyn i virkeligheden har været afgørende lige fra projektets begyndelse.

2
Den dogmatiske undladelse af det gammeltestamentlige gudenavn Jahwe, som forvanskes til Herren, samt oversættelsens behændige omgåelse af de ikke entydigt identificerbare gudenavne Elohim, El, Eljon og Shaddaj som henholdsvis Gud, Gud, den Højeste og den Almægtige giver det i omfattende grad fejlagtige indtryk, at den gammeltestamentlige guddom konsekvent er én, og at denne er identisk med den nytestamentlige guddom.

3
En række, givetvis bevidste oversættelsesfejl, hvor f.eks. elohim og elim ukorrekt oversættes med ental, udvander billedet af den gammeltestamentlige poly- og henoteisme, så den på uvidenskabelig vis tilnærmes den nytestamentlige monoteisme.

4
Fortsættelsen af pagineringen fra det Gamle til det Nye Testamente medvirker til det misvisende indtryk, at der er tale om én bog, hvor der i virkeligheden er tale om to, både tidsligt og religiøst fuldstændig adskilte og på mange måder modsatrettede tekstantologier.

5
De tusindvis af teksthenvisninger fra det Gamle til det Nye Testamente udstyrer læseren, der studerer teksternes indbyrdes overensstemmelser og uoverensstemmelser, med nytestamentlige briller og efterlader dét klart manipulerede indtryk, at det Gamle Testamente indeholder forudsigelser om Jesu liv flere århundreder før hans fødsel.

6
Den fremgangsmåde, at revisionskomiteen efter oversættelsesarbejdets færdiggørelse ved flere lejligheder har bestemt ved afstemning, at den filologisk korrekte oversættelse skulle fraviges, er ganske uacceptabel for et hvilket som helst akademisk arbejde.

7
Den fremgangsmåde, at revisionskomiteen efter oversættelsesarbejdets færdiggørelse har behandlet 5.700 allusioner for at få de to testamenter til at fremstå som en enhed, har ikke det fjerneste med sobert og professionelt oversættelsesarbejde at gøre.

8
Den fremgangsmåde, at revisionskomiteen efter oversættelsesarbejdets færdiggørelse har søgt at tilpasse ordlyden i 600 citater for at få de to testamenter til at fremstå som en enhed, er uforenelig med al filologisk såvel som religionshistorisk viden.

9
En række oversættelsesfejl, helt uafhængige af revisionskomiteens arbejde, tydeliggør en grad af sproglig inkompetence, som er fatal for oversættelsen af et hvilket som helst litterært værk – religiøst og kulturhistorisk eller ej.

10
En oversættelse af gammeltestamentlige hebraiske tekster, som ikke er foretaget udelukkende af sprogeksperter, semitiske filologer, kan naturligvis ikke finde anvendelse i undervisningsøjemed, hverken på universiteter, lærerseminarier, gymnasier eller i folkeskoler.

En ny, videnskabelig oversættelse

Kirkebibelen fra 1992 er i værste fald en forfalskning, i bedste en grov manipulation, og under alle omstændigheder en skandale. En ny, videnskabelig oversættelse må iværksættes snarest, ikke mindst til undervisningsbrug; en oversættelse, der indlysende nok må udarbejdes uden indblanding fra hverken Bibelselskabet, Folkekirken eller Kirkeministeriet.

Ved Kirkebibelens udarbejdelse undlod man helt at lade landets semitiske filologer, f.eks. så store kapaciteter som professor F. Løkkegaard og professor E. Hammershaimb deltage i oversættelsen af det Gamle Testamente; en ny, videnskabelig oversættelse af det Gamle Testamente skal selvsagt foretages af semitiske filologer. Men det skal naturligvis også sikres, at det endelige resultat bliver både sprogligt mundret og stilistisk forsvarligt.

At en sådan udogmatisk, tekstnær oversættelse er savnet, støtter tilsyneladende også lektor Bent Rosendal, teolog ved Aarhus Universitet i teologisk fakultetsblad, Debat (nov. 1996): »hebraisklæreren glæder sig over jeres indgående studium af grundteksten, og når I jeres mål, ‘en tekstnær, uforudindtaget oversættelse’ af det Gamle Testamente i min levetid, vil jeg hilse den med glæde.«

Direkte adspurgt bekræfter mag. art. i semitisk filologi Dan Enok Sørensen, at han, hvis muligheden byder sig, gerne vil stå i spidsen for en sådan, videnskabelig oversættelse – og så forestår i praksis blot arbejdet med at udpege en gruppe kyndige semitiske filologer på 3-4 personer.

Vi mener, at en sådan oversættelse både kan og bør finansieres såvel som udgives af Kultur- og Undervisningsministeriet i forening, og vi mener også, at det på baggrund af ovennævnte dokumentation af manipulationen med den forrige oversættelse må stå klart, at den nye, videnskabelige oversættelse autoriseres, ikke til kirke-, men til undervisningsbrug!

Dette vil ikke alene betyde, at folkeskoler, gymnasier, seminarier og universiteter er forpligtet på større indkøb, hvorved ministerierne i sidste ende ikke risikerer én krone, men det vil også være underviseres og elevers bedste garanti for en redelig, videnskabelig oversættelse af en af vor kulturs vigtigste kildeskrifter.

Ingen kan være tjent med mindre.

Jens-André P. Herbener og Rune Engelbreth Larsen
Faklen nr. 2, november 1996


OVERSIGT

Læs også de øvrige artikler om bibeloversættelsen (kronologisk rækkefølge af artikler, oprindelig bragt i Faklen, 1996-2001):

1. BIBELFORFALSKNING? af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
2. BIBELFORFALSKNING! af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
3. EN JØDISK BOG (interview: F. Løkkegaard) af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen 
4. BIBELSELSKABETS RETRÆTE af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
5. DOGMATISK MANIPULATION (EKSEMPLER) af J.A. P. Herbener
> 6. EN NY, VIDENSKABELIG OVERSÆTTELSE af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
7. BIBELFORFALSKNING (FORTSAT)! af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen
8. RETTELSER I DEN HEBRAISKE TEKST af J.A. P. Herbener
9. KIRKENS HØJREFLØJ OG BIBELFORFALSKNINGEN af J.A. P. Herbener
10. BIBELFORFALSKNING (EKSEMPLER) af J.A. P. Herbener
11. VIDENSKAB CONTRA TRO af J.A. P. Herbener og R.E. Larsen 
12. VIDENSKABELIG VS. KIRKELIG OVERSÆTTELSE (status) af J.A. P. Herbener

TJEK WEBSITET: Det hebraiske bibeloversættelsesprojekt (Det Kongelige Bibliotek)

KRONIKKER OM BIBELOVERSÆTTELSEN (kronologisk rækkefølge)

»Studerende skyder med spredehagl«, kronik af sognepræst Bent Kim Jepsen, Jyllands-Posten, 13.10.96.

»Bibelforfalskning«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 15.10.96.

»Faklens forfalskninger«, kronik af Bodil Ejrnæs, Kristeligt Dagblad, 16.10.96.

»At oversætte er at vælge«, kronik af Bodil Ejrnæs, Information, 29.10.96.

»Bibelselskabets krampetrækninger«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 6.11.96.

»En osende fakkel«, kronik af Svend Holm-Nielsen, Information, 19.11.96.

»Videnskab ved afstemning«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Information, 3.12.96.

»En ny videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Kristeligt Dagblad, 7.1.97.

»Videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Kirsten Nielsen, Jyllands-Posten, 2.2.97.

»Nødvendig videnskabelig bibeloversættelse«, kronik af Jens-André Pedersen Herbener og Rune Engelbreth Larsen, Jyllands-Posten, 23.2.97.



Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 137

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 137

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 137

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 141

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 141

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13996.php on line 141