Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Venstre-, midter- eller højreorienteret?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Vi er vant til at indplacere de politiske partier inden for et spektrum fra »venstrefløjen« over »midten« til »højrefløjen«. Mange har i tidens løb forsøgt at gøre op med opdelingen af politikken i et felt mellem »venstre« og »højre«, og dette traditionelle spektrum er da også stadig væk udsat for massiv kritik. Enten fordi man finder, at det afspejler en politisk virkelighed, som slet ikke eksisterer længere, eller fordi der findes stadig flere eksempler på politiske problemstillinger og standpunkter, som ikke kan placeres inden for de gængse rammer af denne skala. 

Kan man f.eks. placere EU-politik i et politisk spektrum mellem »venstre« og »højre«? Er det venstreorienteret at være modstander af den europæiske unionsudvikling og højreorienteret at være tilhænger? Eller omvendt? Det kan man næppe svare enkelt eller entydigt på. 

Hvad med Minoritetspartiet som sådan – er det »venstreorienteret«, »midterorienteret« eller »højreorienteret«? 

Man kunne naturligvis vælge at besvare spørgsmålet »matematisk«, idet man tager punkt for punkt i vores program og foretager en sammenligning med de eksisterende partiers synspunkter og deres traditionelle placering på linjen mellem venstre og højre, og så regner sig frem til, hvor hyppigt Minoritetspartiets politik synes at ligge i omegnen af de respektive standpunkter på hver af »fløjene«. For en umiddelbar vurdering ville det placere flertallet af synspunkter i familie med synspunkter hos partier på midten og til venstre for midten. Men en række af Minoritetspartiets forslag og synspunkter findes ikke i de etablerede partier, og blandt de øvrige synspunkter er spredningen over højre/venstre-skalaen ret stor. 

Da Minoritetspartiet f.eks. hverken er et socialistisk eller et liberalistisk parti, er det allerede i udgangspunktet uhåndterligt i forhold til disse to ideologiers aktuelle tilhørsforhold til henholdsvis venstre- og højrefløjen. Nogle ville af denne grund vælge at placere Minoritetspartiet på midterfløjen. 

Man kunne også kigge på partiets fremtrædende profil i forhold til at »tage fra de rige og give til de fattige«, der betragtes som tilhørende venstrefløjen. Tilsvarende kan man sige, at da Minoritetspartiet meget utvetydigt støtter den multikulturelle samfundsudvikling, herunder etnisk og religiøs ligestilling, stiller partiet sig som den absolutte modpol til Dansk Folkeparti, der jo traditionelt placeres yderst på højrefløjen, og også dette kunne tale for at karakterisere Minoritetspartiet som et venstreorienteret parti. 

Men man kunne også fremhæve, at Minoritetspartiet i modsætning til venstrefløjen og i overensstemmelser med røster på højrefløjen finder, at der foretages for mange, rutineprægede tvangsfjernelser. Tilsvarende går Minoritetspartiet ind for, at det i vid udstrækning skal være muligt at vælge at passe sine egne børn med økonomisk tilskud i stedet for at sende dem i daginstitution, hvilket også er et synspunkt, man traditionelt finder på højrefløjen. 

Blot nogle eksempler, som i det mindste ikke gør det helt let at placere Minoritetspartiet entydigt i det sædvanlige, politiske spektrum. 

Den kendsgerning, at der i partiets hovedbestyrelse og blandt de regionale kontaktpersoner er aktive med baggrund i Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrumdemokraterne og Venstre – samt en del uden tidligere partitilhørsforhold – kan naturligvis være tilfældigt, men det demonstrerer måske også Minoritetspartiet som et parti med et potentiale, der netop går på tværs af hidtidige partiskel. 

En af Minoritetspartiets fremtrædende mærkesager er karakteristisk nok heller ikke sådan at placere inden for skalaen fra venstre til højre, nemlig borgerløn. Faktisk er Minoritetspartiet det eneste opstillingsberettigede parti med en borgerlønsreform på programmet. 

Men på hvilken fløj hører borgerløn egentlig hjemme? Spørgsmålet er dybest set meningsløst. 

I sidste ende vil kommentatorer såvel som konkurrerende politiske partier placere os inden for højre/venstre-skalaen, som det passer dem, og tilstræbe at rubricere partiet i så »traditionelle« kategorier som muligt. At vi f.eks. står så klart i opposition til Dansk Folkeparti, som tilfældet er, vil gøre det nærliggende at identificere partiet som »venstreorienteret«, om ikke af andre grunde, så dog af den grund, at Dansk Folkeparti i så udtalt grad har tegnet den politiske dagsorden, at mange gerne vil reducere Minoritetspartiet til Dansk Folkepartis »modpol«, hvis ikke ligefrem til et »indvandrerparti«. 

Den, der kender Minoritetspartiets politik, ved naturligvis, at ingen af delene er tilnærmelsesvist dækkende for den brede vifte af politiske standpunkter og de mange konkrete alternativer til de etablerede partiers politiske initiativer, som vi faktuelt repræsenterer. 

Men hvad er da konklusionen: Er Minoritetspartiet dybest set »venstreorienteret«, »midterorienteret« eller »højreorienteret«? 

Mon ikke det er tilstrækkeligt at lade det være op til hver enkelt i Minoritetspartiet selv at føle sig dækket ind af kategorier inden eller uden for dette spektrum? Det afgørende er først som sidst karakteren af den humanisme, vi kæmper for, ikke den kategori, som partiet måtte blive placeret i. 

Og ingen kan i det mindste være spor i tvivl om, at Minoritetspartiet uden sammenligning er det parti, som i højeste grad er menneskeorienteret.

Rune Engelbreth Larsen
Minoritetspartiets medlemsblad, Solen nr. 3, 2002


APROPOS
> Rune Engelbreth Larsens retrospektive status: Minoritetspartiet, medierne og MarsWarning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 82

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 82

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 82

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 86

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art13002.php on line 86