Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bureaukratiske opstillingskriterier

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Demokratiet skulle sikre, at en hvilken som helst anskuelse har mulighed for at stille op og blive valgt til den lovgivende forsamling, dvs. Folketinget. Dette er imidlertid ikke tilfældet, eftersom de etablerede partier sørger for, at vilkårene er særdeles udemokratiske for nye partier, der ikke har del i de økonomiske tilskud, som staten tildeler de etablerede partier.

For at et nyt parti, der ikke i forvejen er repræsenteret i Folketinget, kan blive opstillingsberettiget, skal et antal vælgere på 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg skrive under på, at de anmelder det pågældende parti. Ved folketingsvalget den 20. november 2001 blev afgivet 3.447.410 gyldige stemmer, dvs. at 19.700 vælgere skal udfylde et nyt partis vælgererklæringer, før det kan stille op.

Nittentusindsyvhundrede udfyldte vælgererklæringer, som skal godkendes, først af Folkeregisteret, siden af Indenrigsministeriet.

Al erfaring fra nye partier viser imidlertid, at der skal indsamles op til tre gange så mange vælgererklæringer som krævet af Indenrigsministeriet, altså ca. 60.000, eftersom hovedparten af alle vælgererklæringer nemlig aldrig når igennem den meget bureaukratiske proces.

Partiet skal løbende sortere de udfyldte vælgererklæringer efter de kommuner, hvor underskriveren har bopæl. Selv om man en dag indsamler f.eks. 100 vælgererklæringer i København, vil der typisk være underskrivere med bopæl i ti-tyve forskellige kommuner, og disse erklæringer skal hver især forhåndsgodkendes af folkeregisteret i den pågældende vælgers egen bopælskommune, hvortil partiet altså skal indsende dem.

Er et felt forkert eller diskutabelt udfyldt, afvises erklæringen af folkeregisteret – omtrent 15% af vælgererklæringerne underkendes af folkeregistrene.

De resterende vælgererklæringer fremsender folkeregistrene dernæst til hver enkelt underskriver, der så endnu engang skal tage stilling til sagen og selv returnere sin egen vælgererklæring til partiet. Her er atter en meget stor kilde til udeblevne vælgererklæringer, fordi mange simpelthen glemmer det. Over halvdelen af de forhåndsgodkendte erklæringer bliver derfor aldrig returneret.

For at nå op på ca. 20.000 forhåndsgodkendte vælgererklæringer risikerer man altså at skulle indsamle helt op til 60.000 vælgererklæringer i alt. Først derefter afgør Indenrigsministeriet, om vælgererklæringerne kan endeligt godkendes. Eksempelvis afvises erklæringer, hvis de er underskrevet af en vælger, som også har underskrevet for et andet opstillingsberettiget parti, ligesom alle erklæringer, der er over 18 måneder gamle, afvises som forældede.

Udgifterne til underskriftsindsamlingen beløber sig let til over 150.000 kr., hvilket naturligvis er et betragteligt beløb for et nyt parti uden de etablerede partiers snabel i statskassen. Desuden er der den megen tid, som indsamlingen, sorteringen og fremsendelsen af ca. 60.000 udfyldte vælgererklæringer optager, hvilket over halvandet år kan løbe op i 10.000 arbejdstimer.

Tid, som i stedet kunne være blevet anvendt til det, et parti vel må formodes at have som sit primære formål: blande sig i den politiske debat, tage del i demokratiet …

Det er svært at drage andre konklusioner end denne: Proceduren har kun ét formål – at minimere sandsynligheden for, at nye partier får reel mulighed for at konkurrere med de etablerede partier i Folketinget. Ingen anden forklaring er simpelthen holdbar, givet dette absurde forhindringsløb.

Minoritetspartiet indsamlede 62.946 vælgererklæringer fra partiets stiftelse, Grundlovsdag 2000 til medio maj 2002. Heraf blev 7.487 indsamlet i 2000, men alle forhåndsgodkendte erklæringer fra dette år faldt for forældelsesfristen i første halvdel af 2002. Af de resterende 55.459 blev 21.100 forhåndsgodkendte erklæringer afleveret i Indenrigsministeriet den 14. juni 2002. Dermed lykkedes det os at komme igennem det voldsomt bureaukratiske og tidsrøvende cirkus, så Minoritetspartiet kan komme på stemmesedlen til det næste folketingsvalg!

Underskriftsindsamlingen var hård og op ad bakke hele vejen, men nu kan vi endelig frigøre alle ressourcer og kræfter til at blande os mere i den politiske debat, organisere partiet og videreudvikle det alternativ til de etablerede partier, som vi mener er en nødvendighed, hvis det danske samfund skal udvikles i reel humanistisk retning. Vi står med andre ord atter ved bjergets fod, og det bliver ikke mindre vanskeligt herfra. Men forsøget må gøres, hvis trængte mennesker i dette land ikke skal løbes yderligere over ende af ensretningen, overvågningen, formynderiet, diskriminationen og propagandaen, der i stadig stigende omfang er blevet integrerede faktorer i den politiske virkelighed.

Lad os ikke stikke os selv blår i øjnene: Vi har den politiske nykorrektheds arrogance og intolerance imod os. Vi har det politiske establishment imod os. Og vi har ubetvivleligt folkestemningen imod os. Det er vilkårene i dagens Danmark.

Men hvem kender vel morgendagens Danmark?

Vi ønsker ikke at logre for det herskende politiske klima, vi ønsker at forandre det. Vi ved, at chancerne er små, og vi ved, at det tager tid og atter tid.

Vi har ikke andre våben end vores medmenneskelighed, vores gejst og vore humanistiske visioner. Det, vi savner, er din medmenneskelighed, din gejst og dine humanistiske visioner.

Det behøver slet ikke være identisk alt sammen – vi har ikke den rigide partidisciplin, som kendetegner de øvrige partier. Men vi har brug for din hånd for at komme videre og ud af mørket.

I håb om at se dig eller høre fra dig: Velkommen til Minoritetspartiet, velkommen til Solen!

Rune Engelbreth Larsen
Minoritetspartiets medlemsblad, Solen nr. 1, 2001


APROPOS
> Rune Engelbreth Larsens retrospektive status: Minoritetspartiet, medierne og MarsWarning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 153

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 153

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 153

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 157

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 157

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/artikler/art07002.php on line 157