Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Svineindustrien er et stigende samfundsproblem

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

For nylig har jeg beskrevet, hvordan journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvad er blevet slæbt ud i en årelang politisag med efterfølgende dom for at offentliggøre adresser og navne på nogle få af de mange svinefarme, hvor man risikerer at blive smittet med den farlige svinebakterie, MRSA-CC398

Dét, der i et politisk perspektiv drejer sig om pressefrihed og vigtigheden af at vide noget om lokaliteten af særligt farlige smittekilder, bliver altså i et juridisk perspektiv vurderet til at udstille personfølsomme oplysninger. Det er imidlertid at vende helt op og ned på proportionerne og relevansen af Hansens og Mulvads afdækning af sagen.

I dag smitter MRSA-CC398 ikke 'kun' fra svin til svin og fra svin til menneske, men også fra menneske til menneske, og der er allerede registreret dødsfald i Danmark.

Men i stedet for åbenhed og gennemsigtighed har myndighederne mørkelagt dødsfaldene i to år, så hverken offentligheden eller forskerne har været klar over udviklingen.

En politisk skandale af rang, som imidlertid er druknet i Løkkes boxershorts og Ventres interne opgør.

Men trods fire dødsfald har fødevareminister Dan Jørgensen og andre myndigheder løbende insisteret på at afdramatisere smitten, stik mod eksperters skarpe advarsler. Og hvor man i Norge vil screene samtlige svinefarme for at undgå danske tilstande, nøjes den danske minister stort set med at indskærpe bedre håndvask og hygiejne i svinefarmene.

Det er for lidt og for sent. Havde vi gjort som i Norge for år tilbage, hvor Hansen og Mulvad rejste sagen om den stigende smittefare, kunne de danske dødsfald muligvis være undgået.

Fødevareministerens aktuelle handlingsplan møder da også skarp kritik fra Yvonne Agersø, der er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttets afdeling for epidemiologi og genomisk mikrobiologi: »Handlingsplanen gør ikke noget for at fjerne MRSA - kun reducere spredningen fra stalden.« (Ingeniøren, 4.6.2014).

Budbringerne er altså blevet kriminaliseret og straffet, truslen mod folkesundheden bagatelliseret og omgærdet af hemmelighedskræmmeri.

Indtil nu.

For efter en toårig undersøgelse har ombudsmand Jørgen Steen Sørensen nu afvist alle forsøg på at blokere aktindsigt i de hemmeligholdte lister over smittefarlige svinefarme - et entydigt nederlag til den mørklægningspolitik, som har været regeringens linje siden tidligere fødevareminister Mette Gjerskov.

Med andre ord kan man nu få den aktindsigt, som hidtil har været afvist, og dermed vurderer ombudsmanden tilsyneladende sagens perspektiv og kontekst på linje med Hansen og Mulvad.

Men smitterisikoen bliver altså fortsat bagatelliseret, til trods for at den er steget markant på meget få år.

16 procent af svinefarmene var inficeret i 2010, i dag er det mindst 80 procent.

I 2007 var 14 personer smittet, i 2012 var det 233, og i 2013 648. Og fra 2012 og frem til i dag er 4 danskere døde af smitten.

Den konventionelle svineindustri trænger ganske enkelt til en gennemgribende politisk hovedrengøring med skærpede krav. 30 millioner danske svin er simpelthen alt for mange. Overforbruget af gylle på markerne ødelægger naturen og overforbruget af antibiotika er blevet en trussel mod folkesundheden.

Og argumentet om danske arbejdspladser klinger stadig mere hult: I 2003 producerede danske svineproducenter knap 25 millioner svin, der stort set allesammen blev slagtet i Danmark, i dag slagtes en tredjedel af de 30 millioner danske svin i udlandet, og arbejdspladser på gårdene er forsvundet i tusindtal i de senere år.

Flere svin betyder altså ikke nødvendigvis flere arbejdspladser i Danmark, men det betyder ringere dyrevelfærd, ringere natur og ringere folkesundhed.

Hvornår tør politikerne konstatere, at den konventionelle svineinustri er blevet et massivt samfundsproblem?

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 10.6.2014