Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Naturstyrelsen fyrer de forkerte - naturen taber igen

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Naturstyrelsen skiller sig af med 87 stillinger, og selv om fageksperter er enige om, at dansk natur aldrig nogen sinde har haft det værre, harmonerer det jo desværre udmærket med den nuværende regerings ikke-eksisterende naturpolitik.

Ud af 70 millioner kroners besparelse skal 36 millioner skæres i lønsummen, og af de 87 stillinger, der skrottes, sker de 30 ved ufrivillig afgang. Det er femte gang på 10 år og anden gang på to år, at der gennemføres fyringer i Naturstyrelsen.

»For to år siden, da vi sidst blev beskåret, var udmeldingen fra ledelsen, at der inden for en meget lang tidshorisont nu var skabt sammenhæng mellem økonomi og antallet af ansatte. Så det har været en stor overraskelse for os alle, at man så kort tid efter igen må sige farvel til en stor andel af medarbejderne,« forklarer tillidsrepræsentant Finn Bjørn Andersen til Magisterbladet.

Der er fem tillidsfolk blandt de fyrede, hvilket har fået fagbevægelsen til at protestere. Hanne Gram, der er forhandlingssekretær i 3F's Offentlige Gruppe, kalder det »virkelig groft og direkte overenskomststridigt«.

Men udover de personlige konsekvenser for de berørte er spørgsmålet selvfølgelig også, hvilken betydning en benhård nedskæringspolitik får for det, der er hele styrelsens omdrejningspunkt: Naturen.

Særlig underminerende for ærligheden eller kvaliteten (vælg selv) af ledelsens dispositioner er det, at man tilsyneladende ikke er specielt bekymret for følgerne af nedskæringernes betydning for naturen: »Vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at naturen og borgerne bliver berørt så lidt som muligt af besparelserne,« siger direktør Hanne Kristensen. Vicedirektør David Fjord Nielsen forsikrer ligefrem, at Naturstyrelsen stadig har folk nok til at løse sine opgaver.

Det er den slags vrøvl, der må få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fyrede medarbejdere. De har åbenbart ikke gjort nogen nævneværdig forskel, eftersom ledelsen kan forsikre alle os andre om, at deres fyring praktisk talt ikke vil blive bemærket.

Men når der er blevet skåret og skåret fem gange på blot et tiår, er det indlysende, at det selvfølgelig går mærkbart ud over naturen i den sidste ende.

Realiteten er da også, at adskillige af de medarbejdere, der nu får sparket, beskæftiger sig med overvågning af naturtilstand. Ifølge styrelsens Intranet betyder dette f.eks., at der reduceres i antallet af målinger på bl.a. miljøfremmede stoffer i fisk, muslinger og snegle samt på dyreplankton i hav og søer. Der bliver færre togter til den marine iltsvindsovervågning og mindre overvågning af lysåbne naturtyper. Endvidere vil der bl.a. ske reduktioner på naturvejledning.

Hvor hundredvis af medarbejdere faktisk render rundt i naturen og løfter værdifulde opgaver for at formidle, forbedre og beskytte landets svindende naturværdier, er den ofte gal med ledelsens store linjer i natursigtet og oprigtigheden i forhold til at beskrive naturtilstanden herhjemme.

Vi har oplevet flere eksempler på unøjagtigheder, sjusk og misinformationer i de senere år - senest er det feks. tilstanden for smådyr, fisk og planter i vandløbene, der i denne måned er blevet markant overdrevet af Naurstyrelsen.

Man gætter således positivt, hvad enten man har tilstrækkeligt med data eller ej til en sikker vurdering. Hvis f.eks. smådyr er i god tilstand, men man intet aner om fiskene og planterne, tilskrives disse alligevel samme tilstand, og man 'regner' sig frem til, at 38 procent af vandløbene har god tilstand for både smådyr, fisk og planter.

Sandheden er imidlertid, at man for tusindvis af kilometers vandløb slet ikke har nok viden til at kunne konkludere så positivt og bredt.

Landskonsulent i Videnscentret for Landbrug, Flemming Gertz, kalder Naturstyrelsens vurdering »temmelig optimistisk i forhold til virkeligheden«. I de kun ca. 2.000 kilometers vandløb, hvor man har alle data, er det faktisk kun i 12 procent, at både smådyr, fisk og planter faktuelt har en god naturtilstand.

Men det er tilsyneladende vigtigere for toppen i Naturstyrelsen, at det overordnede billede forskønnes, end at vi får et retvisende billede at naturtilstanden.

Derfor er det også beskæmmende, at man i den seneste fyringsrunde slagter løs inden for overvågningen, hvor man altså i forvejen er alt for hurtige til at fortegne billedet.

Skal der spares i Naturstyrelsen, bør det snarere ske på chefniveau - mon ikke der er nogen, der kan undværes her?

Og skal der ruskes op i systemet, er der bl.a. brug for et grundigt eftersyn af arbejdsgangene og en afvikling af den positive politiseren, der finder sted, og som for ofte skønmaler naturbilledet for både politikere og befolkning.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 25.5.2014