Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Dansk skovnatur i 100% »stærkt ugunstig« tilstand!

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Mens mange af Naturstyrelsens medarbejdere lokalt gør en stor indsats for at formidle naturens undere og forbedre naturens tilstand, kan Naturstyrelsens top af og til give mindelser om en mellemting mellem Pravda og Oprah.

Ofte agerer man som naturens modspiller frem for dens medspiller, ikke blot ved at skjule en miserabel naturtilstand under spin eller sukkersøde afledninger, men også gennem en direkte naturødelæggende fremfærd.

Vi husker nok skovsminkesagen fra 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund indberettede til EU-kommissionen, at de danske skoves tilstand var »gunstig« og hævdede, at Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) stod bag vurderingen. Fup og fiduser. Naturstyrelsen havde ganske vist forsøgt at lægge pres på forskerne, men da det mislykkedes, lod man alligevel, som om kilden til den positive vurdering var DMU.

Hvor meget bedre er det blevet i dag?

I 2013 skulle man atter indberette skovenes tilstand til EU-kommissionen, og trods den tidligere skovsminke-skandale fastholdt embedsmænd i Naturstyrelsen i månedsvis, at de danske skoves status var »ukendt« (Politiken, 19.12.2013). Indberetningen trak ud og ud, fordi man ikke kunne forlige sig med forskeres negative vurdering af skovenes tilstand, men til sidst valgte daværende miljøminister Ida Auken dog alligevel at følge forskerne og indberette vurderingen »ugunstig«.

Selv om Naturstyrelsen ellers gerne bruger mange fine plusord om sin egen skovindsats, har det i årevis stået galt til med skovstrategien, som professor i makroøkologi Carsten Rahbek ligeud har kaldt »dundrende naiv fra dag ét« (Altinget.dk, 13.8.2013).

Fremtrædende fageksperter som seniorforsker Rasmus Ejrnæs, lektor Hans Henrik Bruun og flere andre biologer har i årevis gentaget, at Naturstyrelsens omfattende fældninger og fjernelse af gamle træer simpelthen indskrænker og udrydder levestederne for mange skovarter og i alt for høj grad erstatter artsrige skove med ensformige trækulisser.

Men det overdøves af Naturstyrelsens hyggesnakkende Oprah. PR-maskinen beretter hellere om den mulige nationalpark 'Skjoldungernes land', men fortæller ikke, at naturindholdet er lige så forsvindende og underprioriteret som i de øvrige nationalparker, der for betydelige arealers vedkommende snarere burde hedde nationalmarker. Man beretter stolpe op og ned om nyplantede skove, men fortæller ikke, at deres gavn for de trængte skovarter er så godt som lig nul. I stedet hører vi, at man bekæmper skadedyr, og at Naturstyrelsens hjemmeside har slået sin besøgsrekord. Til lykke.

Tilsigtet eller ej bliver hovedbudskabet, at naturens problemer er få og små. Ikke noget, Oprah ikke kan ordne.

Men virkeligheden er en ganske anden.

Den 27. marts offentliggjorde DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet en rapport, der uddyber indberetningen til EU-kommissionen, og for dansk naturindsats og naturpolitik er dette simpelthen den afgørende nøgleudgivelse. Her kan vi endelig selv få et indblik i de bagvedliggende vurderinger frem for det lille nyhedsopkog på Naturstyrelsens hjemmeside i december 2013, hvor man måtte erkende skovenes »ugunstige« tilstand.

Den offentliggjorte rapport uddyber, at bevaringsstatus er »stærkt ugunstig« for »samtlige« af de vigtigste skovtyper, der udgør ca. 90.000 hektar. Ikke bare ugunstig, men 100 procent stærkt ugunstig.

Men rapporten fastslår også, at 90 procent af de sårbare og truede naturtyper og 39 procent af arterne i tilknytning hertil har »ugunstig bevaringsstatus«.

Læs de tal igen: 90 procent og 39 procent i ugunstig tilstand ifølge den vigtigste videnskabelige statusopgørelse over naturens tilstand.

En knusende dom over den ringe naturindsats i Danmark, men medierne sover - og hvor er de store grønne organisationer? Her kom rapporten, de skal bruge, og så er det altså om at komme frem på banen samme dag og kræve politisk handling med eftertryk her og nu.

Man kunne passende begynde med at kræve en afvikling af Naturstyrelsens stærkt ugunstige fremfærd i skovene.

18 procent af de danske skove er statsejede, og her kunne staten med andre ord gøre den naturgavnlige indsats at indstille al skovdrift og simpelthen lade statsskovene være natur på skovenes egne præmisser. Gerne med flere græssende dyr, men helt uden motorsave.

Rapporten fastslår, at det er den intensive fældning af gamle træer og fjernelse af dødt ved, der er hovedårsagen til den ringe naturtilstand i de danske skove.

Så drop statslig skovdrift og lad os i det mindste få gunstig skovnatur i statsskovene. Dér kunne vi endelig få nationalparker med 100 procent fokus på natur.

I alle tilfælde bør Naturstyrelsen selvfølgelig altid oplyse befolkningen om, hvor ringe det står til med dansk natur, ikke indpakke, underprioritere eller fortie problemerne. Så, måske, kunne vi også få politikerne til at reagere.

Luk Pravda og send Oprah på pension.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 3.4.2014Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 86

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 86

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 90

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 90

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2014/0403-01.php on line 90