Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Negligerer Naturstyrelsen naturen i nationalparkerne?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Hvis man siger nationalpark, vil de fleste nok tænke på storslåede naturområder. Og storslåede naturområder har vi faktisk også nogle stykker af i Danmark, selv om naturens tilstand generelt er håbløst underprioriteret. Vi har også nationalparker i Danmark, men det står desværre også stadig mere klart, at de mere er nationalparker af navn end af gavn - i hvert fald hvis man ser på naturens status.

Selvfølgelig tænker man ikke de samme storslåede forhold som f.eks. i den verdensberømte Serengeti Nationalpark i Tanzania eller Yellowstone Nationalpark i USA, men fra begyndelsen af har de danske nationalparker dog i det mindste fået ros (med forbehold) ud fra dét naturpolitiske synspunkt, at de sætter naturværdier på dagsordenen og derved kunne inspirere til at gøre mere for naturens bevarelse.

Til gengæld er der desværre også gjort meget for at udvande nationalpark-konceptet fra første færd, bl.a. fordi de ikke blot består af naturarealer, men tillige er gennemkrydset af byer og veje, så de 'ser ud' til at få et større omfang, altimens der i visse tilfælde faktisk er tale om en nedgradering af naturens status.

Nu ser det oven i købet ud til, at de forbehold såvel som den skepsis og kritik, nationalparkerne tidligere mødte, bekræftes af Rigsrevisionen nylige beretning om nationalparkernes forvaltning de seneste syv år.

Allerede indledningsvis konstateres det om nationalpark-loven: »Loven giver ikke i sig selv naturværdierne nogen beskyttelse.« Og det ser ikke godt ud, når det skal vurderes, om der er skabt grundlag for, at nationalparkerne i Danmark på længere sigt kan styrke og udvikle naturværdierne: »Statsrevisorerne finder, at Miljøministeriets faglige og styringsmæssige rammer for nationalparkerne ikke har været helt tilstrækkelige til at sikre, at nationalparkerne på længere sigt kan styrke og udvikle naturen.«

Professor Carsten Rahbek, der er en af de internationalt førende forskere i biodiversitet, finder kritikken forventelig. Han fastslår, at naturen bliver taberen, når der hverken afsættes nævneværdige økonomiske midler af eller sikres en solid lovgivning: »Parkerne er en stor national investering i bedre natur. Men når man laver en lov, hvor den enkelte borger herunder landmænd, får vetoret, så bliver det svært.« (Ritzau, 19.12.2013).

Reaktionen fra Naturstyrelsens vicedirektør Peter Ilsøe vidner imidlertid (atter) om, at der er store (journalistisk såvel som politisk underbelyste) konflikter mellem flere af landets førende forskere og den måde, styrelsen varetager naturen på.

LÆS OGSÅ: Styrer Naturstyrelsen Ida Auken? En naturpolitisk status
LÆS OGSÅ: Forskeres ytringsfrihed presset i afgørende naturdebat?

Ilsøe mener således, at kritikken går galt i byen, fordi den kun ser på naturbeskyttelsesdimensionen af nationalparkerne, og tilføjer: »Skal man evaluere nationalparkerne, skal man se på det samlede udkomme, som også blandt andet handler om befolkningens muligheder for at opleve naturen og om formidling.«

Svaret spænder for det første vognen for hesten. Det nytter jo ikke så meget at vurdere nationalparkerne på 'befolkningens muligheder for at opleve naturen' eller 'formidlingen' af den, hvis der ikke tages tilstrækkeligt vare på dét, der rent faktisk skal opleves og formidles.

Naturbeskyttelsen og -plejen må være førsteprioritet, og dernæst kommer oplevelsen og formidlingen. Der er jo også en del mere interessant og værdifuld natur at opleve og formidle, hvis naturtilstanden er god, det vil sige, hvis der faktisk gøres en aktiv indsats for at sikre større og mere sammenhængende naturområder, samtidig med at artsrigdommen bevares eller forøges.

For det andet er Ilsøes reaktion problematisk i sin afsløring af, af Naturstyrelsen, der administrerer nationalparkerne, åbenbart enten ikke er klar over (eller også bare ser stort på), at hovedformålet med nationalparkerne er at »styrke og udvikle naturværdierne, herunder skabe større sammenhængende naturområder«, som det påpeges af Rigsrevisionen.

Det er ekstra foruroligende i en tid, hvor naturens tilstand i forvejen forringes i foruroligende grad.

Miljøministeriet burde derfor sammensætte et hurtigtarbejdende panel af forskere, der kan udstikke kvalificerede og bindende retningslinjer for Naturstyrelsens fremtidige administration af nationalparkerne, så den også kan ske i overensstemmelse frem for i modstrid med hovedformålet.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 27.12.2013Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 74

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 78

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 78

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1227-01.php on line 78