Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Storværket om dansk natur komplet

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Kaj Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 5: De ferske vande. Gyldendal, 504 sider, 699,00 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Med det seneste bind i serien Naturen i Danmark, der dennegang omhandler landets vandløb, damme og søer, afsluttes et fagligt storværk over fem bind, der hører hjemme på reolen hos enhver med interesse for den danske natur.

Over 504 store sider præsenteres vi for et fascinerende nærbillede af livet og processerne i de ferske vande, men også et trist indblik i de menneskelige påvirkninger, der har tørlagt utallige søer og rørlagt, udrettet eller på anden måde reguleret 63.000 af Danmarks 64.000 kilometer vandløb.

Der er dog også sket mærkbare fremskridt, efter at fageksperter og grønne organisationer har dokumenteret og protesteret mod den destruktive naturadfærd - spildevandsforureningen er f.eks. bragt ned til nogle få procent af det voldsomme niveau, der toppede i 1970'erne.

Men det understreges, at den positive effekt trods alt ikke har været så omfattende som forventet, bl.a. fordi »man har opretholdt vandløbsvedligeholdelsen med dens fjernelse af bundmateriale og afskæring af planterne ved roden. Det siger sig selv, at i et sådant vandløb har dyrene og planterne yderst usle levevilkår, selv om vandkvaliteten som sådan er forbedret.«

Vegetationen skæres ned for at sænke vandstanden, som ellers under naturlige forhold ville stige i takt med, at vandplanterne vokser. Denne såkaldte grødeskæring skal sikre, at mange af vandløbene først og fremmest fungerer som landbrugets kanaler, der bortleder vandet fra markerne - men det stresser fiskene og fjerner skjul og strømlæ med en drastisk forarmelse af vandmiljøet til følge.

Det er blot ét af de mange indgreb, der viser, hvordan vi fortsat underprioriterer og forringer naturens tilstand. Heldigvis fremgår det flere gange, at værkets hovedredaktør, Kaj Sand-Jensen, ikke er blandt de eksperter, der undlader at omsætte sin fagekspertise i relevant kritik af beslutningstageres inkompetence (eller vildledning). Og ikke mindst hvad angår konsekvenserne af den førte naturpolitik og dens politiske italesættelse, kan der være grund til at minde om: »Politisk sandhed er ikke nødvendigvis det samme som den virkelige sandhed.«

Femte bind af Naturen i Danmark ser selvfølgelig ikke blot på de negative menneskelige påvirkninger, men også på succesrige restaureringer af vandområder, f.eks. de store og spektakulære projekter ved Filsø og Skjern Å, ligesom vi kommer helt ned i dyre- og plantelivets mindste detaljer.

I et omfangsrigt værk med mange bidragsydere kan det naturligvis ikke undgås, at der er enkelte gentagelser i teksten og forskelle i de faglige vurderinger på tværs af kapitlerne. I kapitel 7 skriver en af forfatterne f.eks., at de nedre dele af Gudenå, Skjern Å og Karup Å »med lidt god vilje« kan karakteriseres som floder; i kapitel 10 konstaterer andre forfattere, at Gudenåen bliver til »en bred flod« på sin vej til Randers Fjord, mens vi i kapitel 23 kan læse, at Skjern Å er »landets eneste flod«.

Blot nævnt for at illustrere, at værket naturligvis ikke er mekanisk tilrettet som rørlagte vandløb, men også for at eksemplificere, at de faglige nuancer også er marginale.

Som man også kan forvente af et værk af denne type, er billedsiden rig og informativ. Udover de mange grafer og tabeller er der i hundredvis af fotos, der eksemplificerer alt fra forurening og rensningsanlæg til flora og fauna - og fotosiden er fremragende. Billederne tjener ikke 'kun' til at illustrere teksten, men er udvalgt med æstetisk omhu, som fremhæver naturens oplevelsesværdi. Dertil kommer en lang række eminente undervandsfotografier, der giver et unikt visuelt indblik i en del af dansk natur, der normalt er skjult for de allerfleste.

Efter et tiårs arbejdsindsats har vi nu fået afsluttet et overordentlig informativt, inspirerende og imponerende standardværk i fem overdådige bind, der forhåbentlig også fremover vil blive løbende opdateret, så det forbliver den faste og aktuelle referenceramme i vores forståelse af naturen omkring os.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, ??.11.2013Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 72

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 72

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 72

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 76

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 76

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/1218-01.php on line 76