Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Landbrugslobbyister bekæmper ytringsfrihed og fakta

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I 2011 udtalte daværende direktør for Danmarks Naturfredningsforening René la Cour Sell til Landbrugsavisen, at »der er lukket 400 drikkevandsboringer de senere år - eller måske er det 300 på grund af landbrugets sprøjtegifte«.

Dét oversteg, hvad Landbrugslobbyisterne i protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug kunne acceptere, hvorfor de anlagde injuriesag - til trods for at der alene i perioden 1999-2009 måtte lukkes 1.273 drikkevandsboringer med rester af sprøjtegifte, der i en stor del af tilfældene næppe kan undgå at stamme fra landbruget i betragtning af, at erhvervet anvender knap 4.000 tons sprøjtegifte om året.

Byretten frikendte da også naturfredningsforeningens tidligere direktør i november 2012, men Bæredygtigt Landbrug ankede sagen til landsretten - blot for nu at måtte sande, at la Cour Sell så er blevet frikendt for anden gang.

Bemærkelsesværdigt nok har organisationen imidlertid valgt at 'tolke' deres dobbelte nederlag som en slags sejr og proklamerer dette opsigtsvækkende resultat i en annonce.

I organisationens parallel-virkelighed handler sagen således pludselig ikke om, at la Cour har vundet, men derimod om, at ingen kan »bevise«, at landbruget er ansvarlig for lukningen af drikkevandsboringer.

Altså: Først forsøger man at lukke munden på en kritiker, og da det slår fejl, betaler man sig til spalteplads for at overdøve, at man to gange har tabt det slag, der stod i retten ...

Som privatperson er René la Cour Sell mere begrænset i rækkevidden af sin kommunikation end en stor lobbyorganisation som Bæredygtigt Landbrug.

Han har således ikke købt sig til spalteplads, men har kommenteret forløbet via Facebook, og derfor vil jeg her overlade resten af bloggen til hans hudfletning af sagen og dens efterspil - blot som et lille bidrag til modvægten mod Bæredygtigt Landbrugs spin og annoncekroner:

»Blæredygtigt Landbrug har ikke bare misforstået ordet 'Bæredygtigt,' svinemiklerne har tydeligvis også helt misforstået den dom Østre Landsret fældede over dem, da de tabte retssagen. De har indrykket en annonce, hvoraf det nærmest fremgår, at de har vundet retssagen: 'I dag er der ikke længere nogen, der siger, at vandboringer er blevet lukket på grund af landbrugets pesticider (læs sprøjtegifte).'

Jeg må hellere rette mit udsagn som de stævnede mig for: Jeg sagde 'at der i de senere år er lukket 3-400 drikkevandsboringer som følge af landbrugets forurening'. Det er noget vrøvl. Jeg skulle have sagt følgende:

'Der er hvert år lukket mere end hundrede drikkevandsboringer som følge af industrilandbrugets forurening. Og Industrilandbruget er ikke kun skyld i forurening af drikkevandet - de har også ansvaret for forurening af søer, vandløb og havene. Arter uddør som følge af deres overdrevne brug af gift.

Haren, Viben og Lærken er truet af Industrilandbruget. §3 natur og fortidsminder bliver pløjet op og mishandlet. Landskabet ødelægges af større og større landbrugsenheder. Frivillige aftaler bliver ikke overholdt og der sprøjtes mere end dobbelt så meget gift som landbruget selv har aftalt med myndighederne. Gyllelugt generer langt flere mennesker end vindmøllerne.

Husdyrene lever et kummerligt liv og bliver dagligt mishandlet og proppet med antibiotika og gensplejset soya. Soyaen produceres og fragtes helt fra de ryddede regnskove i Sydamerika. Alt sammen noget der truer menneskers sundhed, forplantningsevne og humør.

Og helt grotesk er det, at forurener-betaler-princippet, som gælder for alle i Danmark, ikke gælder for den største forurener, nemlig Industrilandbruget. Hvert år bruger samfundet uanede ressourcer på sagsbehandling og på at rydde op efter landbruget. Og vi taler altså om et erhverv, der kun kan overleve med overdrevne EU-støtteordninger, som danske skatteborgere selv betaler. Støtten giver erhvervet helt usunde konkurrencefordele og alligevel hører vi aldrig andet end klynk. Tænk hvis vi støttede mere bæredygtig industri med samme midler ...

Kort sagt: Industrilandbruget gør, hvad der passer pengepungen, og deres adgang til magten og midlerne har været historisk god. Tænk bare på propagandaudsendelsen i DR2 den anden dag: 'Morten Korch lever'. Der er kun én vej, nemlig, at politikerne viser modet til at sætte krav og en ny dagsorden. En passende hjælp til det var, hvis vi forbrugere kun køber økologi, skærer ned på vores kødforbrug og ikke mindst helt dropper svinekødet - som står for de største ulykker!'

Så er det sagt, som det er!«

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 25.11.2013