Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

DF lader gerne Greenpeace-aktivist rådne op i Rusland

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det er beskæmmende at følge Søren Espersens siberiske kulde over for den danske Greenpeace-aktivist Anne Mie Roer Jensen, der risikerer 22 års fængsel i Rusland - for en anklage og under forhold, der er en hån mod enhver idé om et åbent retssamfund.

Først blev hun og 29 øvrige aktivister sigtet for pirateri, siden for hooliganisme (om end førstnævnte sigtelse endnu opretholdes i anklageskrifterne). I alle tilfælde vanvittige sigtelser med skræmmende implikationer, der i lyset af de faktiske aktioner kun er et diktatur værdigt.

Jo, må man være parat til at tage en risiko, der også indebærer straf, hvis man overtræder en lov - også selv om ærindet er fredeligt og idealistisk - men det betyder selvfølgelig ikke, at en hvilken som helst straf er i orden. Og når der ikke er skyggen af rimelig proportion imellem straf og overtrædelse, må enhver fortaler for retssamfundet protestere.

Der var tale om en fredelig civil ulydighedsaktion for at gøre opmærksom på Gazproms risikable boringer i det Arktiske Ocean, og det er indlysende grotesk at sidestille noget sådant med anklager om, at aktivisterne skulle være »pirater« eller »hooligans« under en strafferamme af totalitære dimensioner.

De Radikales Rasmus Helveg Petersen erkender, at anklagen er »rædselsfuld og helt urimelig«, men afviser, at Danmark kan gribe ind udover at bakke op om Hollands voldgiftssag mod Rusland (MetroXpress, 5.11.2013).

Men selvfølgelig kan Danmark gøre mere - man kan altid gøre mere. Der kan protesteres på de øverste politiske niveauer igen og igen. Det er muligt, at det ikke er noget, regeringen ønsker, men det er på ingen måde det samme som, at den ikke KAN.

Rasmus Helveg Petersens passive tilgangsvinkel kommer i forlængelse af hans tidligere forbløffende udfald mod Greenpeace: »Alle kan se, at russerne kan finde på at overreagere. Det kan man se med Pussy Riot-sagen og også andre sager. Greenpeace har med åbne øjne sat nogle af deres egne folk ind som gidsler i et politisk spil.« (Politiken, 5.10.2013).

Det er Greenpeace, der benytter sig af »gidsler« her?

Altså: Du skal ikke protestere fredeligt imod en statsmagts samvittighedsløse fremfærd i forventning om utvetydig og vedholdende dansk opbakning til i det mindste at få en en fair og rimelig retssag? Et beklagende skuldertræk er alt, vi har at give - og en gratis, underprioriteret opbakning til Holland.

Vi har ganske vist en uhyre »aktivistisk udenrigspolitik«, når vi uden tøven sender kampfly, bomber, tanks og soldater til et eller andet fjernt islamisk land med uoverskuelige blodige konsekvenser for en hel civilbefolkning, som ikke har angrebet Danmark - men hvis en dansk statsborger fra Greenpeace kommer i klemme i et russisk fængselsmareridt, kan vi ikke engang mønstre udenrigspolitisk »aktivistisme« nok til en højlydt og vedholdende protest?

Nej, så hellere bebrejde Greenpeace for DERES uansvarlige og helt igennem fredelige aktivisme for miljøet i Arktis ...

Hvilken sørgeligt hyklerisk morale.

Helt ude i tågerne er Udenrigsministeriets aktuelle position, hvor man ikke mener, at sagen er politisk, men derfor henviser til Borgerservice (sic!) ...

Jeg ved ikke, om det er regeringens kujoneri eller hykleri, der er værst?

Men skulle man ikke tro, det kunne blive mere grotesk, har man ikke bemærket den ligegyldighed, som Dansk Folkepartis Søren Espersen lægger for dagen.

I oktober skrev han bl.a.: »... uanset, i øvrigt, hvilken straf den unge pige ender med at blive idømt, er der kun én ansvarlig: Greenpeace! For det var Greenpeace, som bestemte, planlagde og udførte en aktion mod russisk ejendom, som de på forhånd vidste ville være af kriminel karakter.« (Politiken, 3.10.2013).

Skide være med proportionerne. Hvis du bekæmper en urimelighed, skal du heller ikke regne med, at Dansk Folkeparti vil løfte en finger for at bekæmpe de urimelige konsekvenser, du risikerer at blive mødt med.

Vi skal med andre ord acceptere enhver stats brud på de retssamfundsprincipper, som vi selv hævder at bygge vores eget samfund op omkring, og hvormed vi påstår at ville gardere vore borgere imod vilkårlige magtovergreb fra myndighedernes side.

Og Søren Espersens ligegyldighed er ikke blevet mindre isnende siden oktober - senest udtaler han: »Jeg har da ondt af Mie. Men hun er selv ude om det. Hun og Greenpeace har foretaget sig noget krimielt i et andet land, og Danmark skal da sørge for, at hun får ordentlig behandling derovre, ligesom vi hjælper folk der har smuglet heroin i Østen. Men meget mere skal vi ikke gøre ved det.« (MetroXpress, 5.11.2013).

Ja, det er lige præcis dét, det svarer til, ikke sandt - at »smugle heroin i Østen«?!

Gad vide, om Espersen havde haft samme siberiske kulde til overs for en dansk aktivist, der fredeligt havde forbrudt sig mod saudiarabisk sharialov og nu risikerede 22 års indespærring? Jeg tillader mig at tvivle.

I alle tilfælde er regeringens reaktion i bedste fald uhyggeligt vag, og Søren Espersens direkte forkastelig.

Hvilken afslørende apati over for det åbne samfunds retsprincipper, herunder proportionerne i forhold til lovovertrædelse og straf - og hvilken skræmmende politisk accept af at se en dansk borger underkastet den russiske parodi på et retssamfund.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 6.11.2013