Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Lomborg i krig mod videnskabelig klima-dokumentation

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Udviklingen af noget så komplekst som det globale klima foregår ikke som pæne linjer med faste hældningskoefficienter, men i omskiftelige udsving, der over tid røber tendenser - som over længere tid bliver stadig tydeligere.

Også af den grund er Bjørn Lomborgs udtalelser på baggrund af konklusionerne i den seneste rapport fra FN's klimapanel IPCC i slående grad på gyngende grund.

Til MetroXpress udtaler han: »Jeg håber, at det betyder, at vi endelig kan holde op med at have en panik-debat om global opvarmning. Det understreger, at de værste forudsigelser fra FN og 'alarmisterne' har meget lidt troværdighed.« (Metroxpress, 27.9.2013).

Eftersom FN's klimapanel og det altovervældende flertal af forskere advarer mod de menneskeskabte klimaforandringer og deres potentielle negative følger (især hvis vi lader stå til), slår de vel alle »alarm«? Har de grund til dét ud fra de tilgængelige data?

Afgjort. Gennemsnitstemperaturerne vil ifølge IPCC's estimater stige med mellem 0,3 og 4,8 grader i det 21. århundrede. I bedste fald problematisk, i værste fald meget dramatisk. Verdenshavene kan stige med 26-82 centimeter, måske helt op til 98 centimeter inden 2100. Klimaforandringerne kan resultere i tørke, længere hedebølger og større oversvømmelser.

Endvidere fastslår klimapanelet, at mennesket med mindst 95 procents sandsynlighed er skyld i den globale opvarmning.

Hvorfor ikke 100 procent? Fordi det er videnskab, og videnskab er nødt til at forholde sig til usikkerheder og forbehold, modsat de mest hårdnakkede klimaskeptikere, der uden at ryste på hånden kan feje alt af bordet 100 procent.

Det er imidlertid også værd at bemærke, at i FN's klimaplanel er usikkerheden på den overordnede konklusion blevet stadig mindre: »Ved den seneste rapport i 2007 var klimapanelet 90 procent sikker på, at klimaforandringerne er menneskeskabt, og i 2001 lød vurderingen på 66 procent.« (Ritzau, 27.9.2013). Nu lyder den som nævnt på 95 procent.

I dag peger de tilgængelige data med andre ord endnu mere overbevisende i retning af menneskeskabte klimaforandringer.

Men tilbage til Lomborg, der med den nye klimarapport i hånden paradoksalt nok »håber, at det betyder, at vi endelig kan holde op med at have en panik-debat om global opvarmning«.

Hvad han åbenbart sigter til, er, at den globale temperaturstigning ikke er steget »nævneværdigt« (som MetroXpress udtrykker det) siden 1998.

Og hvad så?

Der er og bliver tale om en global udvikling i retning af stigende temperaturer, og den har stået på i over et århundrede. Det betyder ikke, at temperaturen år for år er steget nøjagtig det samme - og det betyder heller ikke, at der ikke er år, hvor den er faldet.

Det seneste århundrede kan man finde perioder, hvor den globale temperatur tilsyneladende er faldet over en årrække, hvis man kun ser selektivt på udvalgte årrækker.

Som nævnt indledningsvis foregår den globale opvarmning ikke i et regelmæssigt og pænt tempo, men med udsving af større og mindre art i begge retninger.

Der kan sågar udmærket være del-perioder med en svag afkøling, uden at det ændrer på det store billede, viser studier, der f.eks. her refereres af NASA: »The Ups and Down of Global Warming«

Men så snart man ser på HELE udviklingen frem til i dag, er kurven ganske klart opadgående.

Derfor burde Lomborg trods alt holde sig for god til den slags selektive data-udpluk, der bekvemt tager den globale temperaturudvikling fra 1998 til indtægt for sine egne synspunkter uafhængigt af (og i kontrast til) den klare GENERELLE udvikling.

Og sågar uden at nævne, at det første årti i det 21. århundrede samtidig har været det varmeste årti nogen sinde registreret siden 1850 - med 2010 som det varmeste år nogen sinde.

Der er imidlertid også klimaskeptikere af yderligtgående observans, der går endnu længere end Lomborg og ligefrem hævder, at vi siden 1998 har set en »global afkøling«.

I en grundig baggrundsartikel om emnet gennemgår Informations Jørgen Steen Nielsen de omfattende kampagner, der især i denne tid forsøges solgt til medier og politikere fra klimaskeptikere - desværre ikke sjældent med held.

Og så rydder han op i fup og fidus: »Kladden til dagens IPCC-rapport taler imidlertid ikke om nogen afkøling, men om en svagere opvarmning siden 1998 på 0,05 grad pr. årti i forhold til 0,12 grader pr. årti for hele perioden siden 1951. Trods dette gælder det stadig ifølge IPCC-teksten, at »hvert af de seneste tre årtier har været varmere end alle tidligere årtier siden 1850, og det første årti i det 21. århundrede har været det varmeste. Altså: De seneste 10 år har været de varmeste i 150 år. Den svagere opvarmning trods stigende CO2-udledninger skyldes ifølge forskerne, at en større del af varmen i disse år optages i verdenshavene frem for i atmosfæren, med stor sandsynlighed som konsekvens af en naturlig og tilbagevendende langtidssvingning i Stillehavet af 10-20 års varighed.« (Information, 27.9.2013).

Man bør altid være skeptisk, også over for videnskab. Men der er forskel på at være skeptisk argumenterende over for detaljer og modeller, der er så komplekse, at parametre kan drøftes, og så arrigt afvise en SAMLET videnskabelig overvægt af så overvældende karakter som i dette tilfælde, mens man gør brug af et misvisende og selektivt data-udpluk.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 27.9.2013