Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Fødevareministeriet fjerner giftlister fra kampagne

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Fødevarestyrelsen og DTU har for nylig færdiggjort syv års grundigt arbejde om, hvilke grøntsager og hvilke frugter der er særlig rige på giftrester, men netop som offentliggørelsen af listerne i forbindelse med en kampagne om kemi i maden stod for døren, har Fødevareministeriet droppet at gøre listerne til en del af kampagnen.

Dermed afskæres forbrugerne fra en yderst anvendelig og effektiv promovering af en liste over, hvordan den mest giftfri indkøbskurv bør tage sig ud.

Formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, er forbløffet: »Det virker besynderligt, at man har en myndighed, Fødevarestyrelsen, der udfører et stykke arbejde, og så bliver det underkendt. Det er kloge mennesker, der har haft deres formentlig ret velbegrundede overvejelser om, at det kunne man lave en sober information på. Jeg kan frygte, at ministeriet har droppet listen, fordi der er blevet lagt et pres på dem fra nogen, der har en interesse i, at det ikke bliver kommunikeret på den måde.« (Politiken, 1.9.2013).

Dermed sigter han til det konventionelle landbrugs lobbyorganisation, Landbrug & Fødevarer. Men Fødevareministeriet afviser imidlertid enhver form for pres fra den kant. Den kontakt, der få dage forinden var mellem ministeriet og Landbrug & Fødevarer, handlede angiveligt kun om at informere organisationen om arbejdet med listerne, forklarer man i ministeriet.

Javel.

I alle tilfælde er der tale om et temmelig kritisabelt træk under den ny fødevareminister, Karen Hækkerup, der fik tjansen, da statsminister Helle Thorning-Schmidt sparkede Mette Gjerskov ud af ministeriet - utvivlsomt fordi hun i modsætning til Thorning-Schmidt havde talt imod en mærkning af halalslagtet kød.

Men en mærkning af frugt og grønt med pesticidrester står vist ikke øverst på stats- og fødevareministerens to do list i denne tid.

Fødevareministeriet har tilsyneladende vurderet, at det er for vanskeligt for forbrugerne at håndtere listerne over de mest giftige madvarer. Man er åbenbart bange for, at vi vil fravælge både konventionelle danske og udenlandske frugter og grøntsager på listen, selv om pesticidresterne er størst i de udenlandske.

Desuden frygter man, at forbrugerne bliver skræmt af giftrester, der ganske vist er tilstede, men dog holder sig inden for grænseværdierne af det tilladelige.

Men hvorfor ikke erkende - og tilkendegive, så alle opdager det - at grænseværdier ikke er giftFRI indikatorer, men netop kun grænseværdier, og at der jo netop findes MERE og MINDRE giftige madvarer, også når vi holder os under grænseværdierne?

Hvorfor dog ikke understrege, at de og de (danske og udenlandske) konventionelle frugter og grøntsager rummer giftrester, men at nogle rummer mere end andre? Lad os få listerne blæst ud til alle, så forbrugerne er maksimalt oplyste.

Jamen er det ikke ligegyldigt, så længe der ikke er enighed om, hvorvidt konventionelt eller økologisk frugt og grønt er mest sundt?

Nogle undersøgelser viser, at økologiske varer er sundere end almindelige, andre viser, at det ikke er tilfældet, atter andre, at nogle økologiske varer er sundere end ikke-økologiske, men ikke alle. Flere undersøgelser bruges til at hævde, at pesticidrester derfor er uskadelige, og at grænseværdierne burde gøre alle helt trygge.

Men pesticidresternes langtidseffekt over et livsforløb er imidlertid meget usikker, og når der anvendes flere slags pesticider, er der en såkaldt cocktaileffekt, hvor det enkelte pesticids giftvirkning kan mangedobles.

På Videnskab.dk skriver skriver professor Søren Husted, der forsker i sammenhængen mellem plantenæringsstoffer, økologisk kost og sundhed: »Vi ved næsten ingenting om cocktail-effekterne på lang sigt, og man ved slet ingenting om, hvordan organismen reagerer i løbet af et længere livsforløb, eller blot i løbet af barndommen og puberteten, når vi sekventielt udsættes for restkoncentrationer af nogle af de ca. 85 forskellige pesticider, der pt. er godkendte i det konventionelle jordbrug i Danmark.« (Videnskab.dk, 28.9.2009).

Efterhånden er forskningen dog på vej, og i 2012 viste et dansk forskerhold ved et forsøg på rotter, at en cocktail af pesticider fra landbruget f.eks. kan forringe mænds indlæring og fertilitet.

Myndighederne bør på den baggrund sænke de tilladte grænseværdier, udtaler professor Ulla Hass, der er forskningsleder ved Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering ved DTU: »I lyset af, at man i Danmark bl.a. ser, at danske mænd faktisk har en temmelig ringe sædkvalitet, og man har en bekymring for, at det kan hænge sammen med hormonforstyrrende stoffer, vil jeg opfordre de regulerende myndigheder til at granske området igen og vurdere, om de fastsatte grænseværdier for dagligt indtag, dvs. de såkaldte ADI'er, tager højde for kombinationseffekter.« (Information, 1.12.2012).

Og desværre er det konventionelle landbrug ikke blot storforbruger af pesticider, men forbruget er stigende. I en femårig periode fra 2007 til 2011 er sprøjtemidlernes belastning af miljø og sundhed steget med 35 procent herhjemme, så det er vanskeligt at juble over, at konventionelt dyrkede frugter og grøntsager i Danmark har færre giftrester end udenlandske.

Hvor farlige eller ufarlige pesticidrester er hver for sig og samlet, på kort og længere sigt, er genstand for forskning og diskussion - men ét er sikkert: økologisk dyrkede varer indeholder langt færrest pesticidrester, og jo mindre sprøjtegift, desto bedre og rigere natur.

Så selv hvis du ikke bekymrer dig om pesticidcocktails og langtidseffekter for din egen sundhed, så af hensyn til en sundere og rigere natur er der god grund til sætte ind mod landbrugets stigende forbrug af sprøjtegifte.

Politiken har offentliggjort en liste over de 12 konventionelle råvarer, der har haft flest pesticidrester i kontrollen 2004-2011: Her er de 12 værste pesticid-syndere

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 4.9.2013Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 86

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 86

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 90

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 90

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0904-01.php on line 90