Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Landbrugslobby sur over Kvicklys farvel til buræg

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I agurketiden er halal-slagtning blevet det store forargelses-hit, og selv om al slagtning i Danmark foregår med bedøvelse (i modsætning til mange former for såvel konventionel som rituel slagtning både inden og uden for Vesten), finder man igen og igen 'argumentet' om dyrevelfærd.

I 2011 viste en undersøgelse f.eks., at 32 procent af befolkningen var imod halalslagtning - langt hovedparten af hensyn til 'dyrevelfærd', kun 7 procent af 'religiøse årsager', hvilket viser, at basal og banal uvidenhed er den udslagsgivende anke.

Også Dyrenes Beskyttelse konstaterer om de dyr, der halalslagtes i Danmark, at de »udgør ikke et dyrevelfærdsmæssigt problem«.

Et af flere dyr, hvor dyrevelfærden til gengæld er ekstremt bagatelliseret i det konventionelle landbrug, er høns, hvilket debatten om buræg er et tydeligt eksempel på.

53 procent af befolkningen ønsker buræg ud af butikkerne; kun 29 procent vil fastholde dem. Dyrenes Beskyttelse har ført en effektiv kampagne mod de horrible forhold, hønsene lider under i de konventionelle landbrugs kvælende små bure.

Det har Toms Group taget konsekvensen af og meddelt, at man dropper al brug af æggehvider fra burhøns i sine chokoladeprodukter. Og det har Kvickly taget konsekvensen af og indstiller derfor den 19. august alt salg af buræg.

Det er ganske vist ikke så vanskeligt endda at være 'god' til dyrevelfærd, når det 'kun' drejer sig om at fjerne buræg, fordi det giver god omtale og dermed gratis reklame, mens salget trods alt kun udgør en meget lille del af supermarkedkædens samlede omsætning.

Skal dyrevelfærd virkelig batte, skal ikke mindst al svine- og oksekød være økologisk, men her er prisforskellen og salget så afgørende, at ingen større supermarkeder tør gå i front.

Ikke desto mindre er Kvicklys beslutning en stor sejr for Dyrenes Beskyttelse, mens taberne fra Danæg protesterer - sekunderet af landbrugets lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer.

»Det er ærgerligt, at Kvickly træffer et valg på forbrugernes vegne og forhindrer dem, der gerne vil købe buræg, i at gøre det,« siger sektorchef i organisationen, Jørgen Nyberg Larsen (Politiken.dk, 10.8.2013). »Vi kan se på tallene, at vi producerer de æg, som danskerne vil have,« tilføjer han.

Det er en bekvem fordrejning af virkeligheden.

For det første vil betydeligt flere hellere af med buræggene end beholde dem, men man kan ganske rigtigt konstatere, at de ikke desto mindre fortsat sælger mere, end de burde. En del forbrugere fravælger dem med andre ord alligevel af økonomiske grunde - men det er ikke det samme som, at det er »de æg«, danskerne »vil have«.

Sandheden er den enkle, at pengepungen i visse tilfælde er mere udslagsgivende end samvittigheden - og ikke mindst for dem, der må vende og dreje mønterne, tæller hver en besparelse på kostbudgettet en del.

Derfor har supermarkenderne et ansvar for at stimulere en udligning af prisforskellene, og ved at tage buræggene ud af butikken stimuleres bl.a. salget af økologiske æg, hvilket på længere sigt kan føre til en større udligning af prisforskellen.

En anden grund til, at det er vanskeligt at komme buræggene til livs, undlader Nyberg Larsen fra Landbrug & Fødevarer behændigt af nævne: det kan således være næsten umuligt at fravælge buræg konsekvent, fordi de f.eks. også indgår i produktionen af mayonnaise, flødeboller, færdigsaucer, småkager, makrelsalat, chokolademuffins, pasta og remoulade.

Ikke bedre end Landbrug & Fødevarer er kritikken fra Danæg, der står for ca. 40 procent af æggene i detailleddet. Som 117 gange før truer man med dyrere priser for forbrugerne, når dyrevelfærd og økologi vinder lidt frem. Forklaringen lyder dennegang, at mange producenter har investeret i bedre forhold for burhønsene - som nu kan være en spildt investering, hvis 'for mange' så helt fravælger buræggene.

Også Landbrug & Fødevarer henviser til de forbedrede forhold for burhøns: »Vi har givet hønsene mere plads, de lever længere end andre høns og hakker ikke på hinanden.«

Hvad er realiteten bag skønmaleriet af disse forbedringer?

Den 1. januar 2012 trådte en ny EU-lov i kraft, ifølge hvilken hønsene har fået siddepind, rede og sandbad i buret, samt en udvidelse af burets areal. Det betyder, at burhøns nu ikke længere er spærret inde på et areal, der svarer til et A4-ark pr. høne, men at de har fået ekstra plads - svarende til tilføjelsen af ét postkort!

Der må være grænser for, hvor bagatelagtige 'forbedringer', der kan bruges som argument for fortsat salg af æg fra indespærrede høns.

Her er et lille uddrag af, hvad Dyrenes Beskyttelse skriver om burhønsenes virkelighed - efter de 'forbedrede' forhold: »Burene har et hældende netgulv, og siderne og loftet er af net eller metaltremmer, og der er ikke krav om, at der skal være dagslys i stalden på noget tidspunkt i hønsenes liv. Tværtimod styres deres dagsrytme ved hjælp af elektrisk lys, så produktionen af æg holdes på det højest mulige niveau. Hønsene er op til 10 høns i samme bur og har derfor ikke plads til at gå, løbe eller strække vingerne, hvilket har stor negativ effekt på deres livskvalitet og tilværelse.«

Derfor: Køb kun økologiske æg.

Men foreløbig til lykke til Dyrenes Beskyttelse. Næste skridt er (efter at flere supermarkeder forhåbentlig med tiden følger efter Kvickly) også at komme af med skrabeæggene - og så naturligvis de store skridt: At få gjort en ende på de horrible forhold, der hersker for mange, mange millioner af svin, kvæg og mink i industrilandbruget.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 11.8.2013