Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Regeringens eghjort

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Eghjort i hænderne på Pia Olsen Dyhr (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Fra Danarige.dk: Eghjorten genudsat i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Regeringen er i havsnød og ved at løbe tør for muligheder. Thorning-Schmidt & Co. har skuffet egne vælgere voldsomt og har brug for en politisk bane, hvor de kan brage igennem med en dagsordensættende vision, der for alvor skriver historie og distancerer det borgerlige regeringsalternativ. Og som Per Michael Jespersen har påpeget for nylig her i avisen, er der et område, som længe har tilbudt sig, men slet ikke i tilstrækkelig grad har haft regeringens offensive bevågenhed: Den grønne dagsorden.

Her er næppe de store uoverensstemmelser regeringspartierne imellem, så der er ingen grund til at nøle eller søge middelmådige lappeløsninger. Der er simpelthen brug for en spektakulær grøn vision, der kan gøre markant forskel - og den allermest underprioriterede del af den grønne dagsorden er afgjort den naturpolitiske.

Natur- og Landbrugskommissionen kom allerede med et udspil for et par måneder siden, men hverken regering eller opposition har vist sig synderlig interesserede i at præsentere en visionær naturplan med nationale initiativer endnu. Vi lever imidlertid i en historisk epoke med katastrofal tilbagegang for vore hjemmehørende dyre-, plante- og svampearter - i europæisk perspektiv står det endog ekstraordinært elendigt til i Danmark. Men desværre vil politikerne hellere give indtryk af at gøre noget end rent faktisk at gøre noget, og imens forarmes naturen, og vi mister art efter art efter art.

Et eksempel på, hvor gal prioriteringen er, er den nylige udsættelse af Europas største bille, eghjorten, der netop er blevet sluppet løs i Jægersborg Dyrehave. Med sine 9 centimeter er hannen yderst fotogen og politisk velegnet til at demonstrere politisk handlekraft - spørgsmålet er bare, om iscenesættelsen af eghjorten i virkeligheden gør mere skade end gavn for naturforståelsen i bred forstand?

Mediecirkussets opmærksomhed overskygger jo bekvemt, at der nærmest intet gøres for de utallige arter, der samtidig går voldsomt tilbage eller uddør. Denne sørgelige virkelighed fortegnes over for offentligheden, når 300 larver og 100 kæmpebiller udsættes under stort medie-postyr, hvor fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr personligt kan posere med én af de fotogene biller til ære for de rullende tv-kameraer.

Eghjorten var tidligere vidt udbredt i Danmark, men har været forsvundet et halvt århundrede, fordi den er afhængig af lysåben løvskov med døende og dødt ved, som er blevet en stor sjældenhed herhjemme. Men i stedet for at sikre og udbrede denne trængte naturtype til talrige arters gavn bruger man masser af ressorucer på at skabe én beskyttet bolig til én isoleret art i én dyrehave - altimens naturens almene forarmelse fortsætter.

Et af problemerne er, at selv om hensynet til biodiversitet er begyndt at fylde mere i moderne skovdrift, går man desværre stadig motorsavsgrassat på alt for mange af landets gamle træer for at score lette kroner på tømmer - og så tror politikerne, at de kan få en slags natur-aflad ved at plante ny skov. Men først om mange generationer eller flere århundreder nærmer nyplantet skov sig den artsrigdom, som gammel naturskov kan opvise her og nu - hvis den får lov. Gamle træer skal ikke fældes, men i langt højere grad have lov til at ældes naturligt, falde og blive liggende i skovbunden, hvor det døde ved danner grundlag for et utal af arter.

I virkeligheden er der brug for et naturpolitisk paradigmeskifte, ikke mindst i forvaltningen af de danske skove, hvor skovdriftens økonomi fortsat fylder for meget og hensynet til biodiversitet for lidt. I dag har vi f.eks. kun ca. 4.200 hektar totalt urørt løvskov som spredte frimærker, hvilket ikke engang svarer til én promille af Danmarks landareal.

Samtidig med at eghjorten bæres i guldstol til Jægersborg Dyrehave, fældes og sælges således masser af veterantræer i danske skove, der ellers uden større anstrengelser og ressourcer kunne byde på optimale betingelser for en rigere variation af natur og liv. Hvis altså vi tillod mere vild og lysåben skovnatur, helst med fritgående vildkvæg, vildheste og vildsvin, der skaber variation i levevilkårene for dyr, planter og svampe.

Selv om mange dygtige fagfolk har arbejdet ud fra de bedste intentioner med gennemtænkte planer for at skabe optimale forhold for de eghjorte, som Dyrehaven i sig selv ikke er noget dårligt valg til at huse, er projektet derfor symptomatisk for en naturpolitisk prioritering, der stadig er skæv og utilstrækkelig.

Og mens vi venter på et visionært naturpolitisk udspil, forbliver facit i det store regnestykke fortsat, at politikerne svigter den vilde natur og utallige arter på nationalt plan, mens en fotogen eghjort i hjørnet af en dyrepark overprioriteres.

Fremtiden vil vise, hvorvidt eller hvor længe de overlever deres beskyttede tilværelse - billerne og ministrene.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 14.6.2013


NOTE: Forstkandidat Anders Erik Billeschou skriver i en kommentar til ovenstående klumme, at »Rune Engelbreth Larsen afslører nye sider af sit alsidige talent« ved at gå »efter at score lette point på en ganske tynd historie«, idet han lancerer følgende påstand: »Men det er åbenbart forbigået hans opmærksomhed, at der ikke findes arter i Danmark, der er afhængige af urørt skov. Ikke én eneste! Det er Aarhus Universitet enig i. (...) Der er jo mange gamle træer og masser af dødt ved derude i vores dejlige skove, parker, alleer og mange andre steder. Jeg tror, det rækker.« (Politiken, 18.6.2013). Det pæneste, man kan sige om dette misvisende skønmaleri er, at det er tåkrummende forkert fra ende til anden. Uddybning kan læses i dette blogindlæg:

> Motorsavsmassakren i de danske skove