Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Ta'r Anne Vang Socialdemokratiet tilbage?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Man behøver næppe være zoolog for at fastslå, at en ko er et pattedyr, men hvis nu en af landets mest indflydelsesrige chefer inden for landbruget alligevel skulle finde på at hævde, at en ko er en padde, kan det nok være, at absurditeten alligevel kunne trække en fagekspert eller to på banen.

Man behøver næppe heller være historiker og have skrevet doktordisputats om socialismens gennembrudsår i Danmark for at fastslå, at Socialdemokratiet historisk set er et parti til venstre for midten, men når nu en fremtrædende topsocialdemokrat som finansminister Bjarne Corydon kan påstå det stik modsatte, er det alligevel på sin plads, at en historiker som Claus Bryld, der har bl.a. forfattet doktordisputatsen Den demokratiske socialismes gennembrudsår i Danmark, blander sig.

I marts udtalte Corydon til tidsskriftet Ræson, at »det er afgjort forkert at forstå Socialdemokratiet som et venstrefløjsparti«, til trods for at partiets identitet og historie taler sit utvetydige sprog i kontrast hertil, hvilket da også har fået en række socialdemokrater til at gå i rette med Corydon - herunder den tidligere socialdemokratiske næstformand og minister Kjeld Olesen, der foreslår, at Corydon er medlem af »det forkerte parti«.

Claus Bryld afviser da også sludderet om, at Helle Thorning-Schmidt i virkeligheden skulle være en sand inkarnation af Thorvald Stauning, og fremhæver bl.a. arven fra Stauning og Hans Hedtoft:

»Man ville trække et skarpt skel mellem den autoritære socialisme, som fandtes i Sovjetunionen, og sin egen mere humanistiske udgave i en dansk-vesteuropæisk kontekst. Men i selvforståelsen blev man ved med at være socialister, og partiets nuværende principprogram bygger som nævnt også på den demokratiske socialisme. I en noget udvandet udgave, men alligevel. (...) De radikales rolle for Socialdemokratiets moderation gennem tiderne kan i det hele taget ikke overvurderes. Men det gør jo ikke nødvendigvis Socialdemokratiet til et midterparti. At placere det dér, som Corydon gør, er en bevidst ideologisk markering. I overensstemmelse med den økonomiske politik, regeringen fører, forsøger han at give partiet en ny ideologisk identitet.« (Politiken, 24.5.2013).

Og det er naturligvis der, hunden liger begravet. Corydon KARAKTERISERER ikke Socialdemokratiet ved sin forbløffende udtalelse, han REdefinerer det fundamentalt, i kontrast til partiets historiske politiske og ideologiske identitet - men i fuld overensstemmelse med den nuværende socialdemokratiske ledelses politisk-økonomiske kurs.

Derfor er partiets identitet også reelt blevet kuppet af Thorning-Schmidt og Corydon m.fl., hvilket ikke alene har affødt utvetydig kritik fra tidligere socialdemokratiske ministre som bl.a. Ritt Bjerregaard, Kjeld Olesen og Torben Lund, men også kom til udtryk under Thorning-Schmidts fatale 1. maj og det udtalte dilemma, som socialdemokratiske borgmestre står i, når de med blikket rettet mod efterårets kommunalvalg distancerer sig mere eller mindre åbenlyst fra Thorning-Schmidts politiske kurs ved at frabede sig hendes besøg under valgkampen.

Senest er Københavns socialdemokratiske børne- og ungdomsborgmester Anne Vang begyndt at uddele valgmateriale, hvor hverken partiets farve, bogstav eller navn figurerer ét eneste sted.

Anne Vang er en af de mest udtalte interne kritikere i partiet, hvilket f.eks. kom til udtryk i kronikken »Jeg kan ikke genkende mit parti« (4.3.2013), hvor hun bl.a. kalder lettelser i selskabsskatten for »helt hen i vejret«.

Hvad Vangs valgfolder udstiller set i lyset af hendes kronik, er et helt grundlæggende paradoks: Socialdemokrater, der i opposition til den socialdemokratiske ledelse insisterer på en solidarisk og indkomstudlignende linje i pagt med den historiske arv, udtrykker i virkeligheden deres socialdemokratisme klarest, hvis de fuldkommen UNDGÅR associationer til Socialdemokratiet. Til dette paradoks har Thoring-Schmidt ført sit parti.

Derfor er kampen om det post-corydonske Socialdemokrati også allerede i gang - kampen om kursen, når Thoring-Schmidt er færdig med at vende vrangen ud af sit parti og er smuttet videre til en eller anden international toppost.

Det burde ganske vist snarere være Thorning-Schmidt og Corydon, der holdt igen med at blamere de socialdemokratiske farver og symboler alt for åbenlyst, men i et bagvendt Socialdemokrati, bliver det derfor en politiker med langt bedre kontakt til partiets rødder og identitet, der så at sige også må begynde tilbageerobringen af partiet - lige så bagvendt.

APROPOS

> Kuppet i Socialdemokratiet

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 26.5.2013