Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Jægere vil dræbe danske ulve illegalt

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I Sverige er det åbenbart velkendt, at visse jægere bruger forkortelsen SGT for at signalere opfordringen til at skyde ulve, selv om det er ulovligt: SGT = skyd, (be)grav, ti (stille).

I kølvandet på ulvens genkomst i Danmark, er der nu også allerede danske jægere, som via Facebook er begyndt at opfordre til at skyde ulve, hvis de får rovdyret på sigtekornet herhjemme (Politiken, 19.5.2013).

Er ulven først skudt, vil det måske være svært at opspore den skyldige (der ellers kan idømmes fængsel i op til to år, hvis bevisbyrden kan løftes).

Men til grund for diskussionen - og opfordringen til de ulvolige skud - ligger ikke blot dybere uoverensstemmelser om, hvor lidt eller meget af naturen vi generelt ønsker at marginalisere og eliminere, men også en proportionsløs udbredelse af argumentløs 'frygt' for dette ekstremt sky rovdyr.

Seniorforsker ved Naturhistorisk Museum, Thomas Secher Jensen, anslår, at der i dag er 2-4 ulve i Danmark, så vi taler om overordentlig få - og selv om eksperter anslår, at der er grundlag for op til 100 ulve i Jylland, er det stadig et meget overskueligt antal, hvis vi skulle ende med en sådan bestand.

Ikke desto mindre har nogle jægere søsat en aggressiv skræmmekampagne, som medierne har givet betydelig dækning, og dertil kommer altså, at der nu også agiteres for illegale ulvedrab fra ukendt side.

Sagen er imidlertid den, at bortset fra de få husdyr, som ulve uvægerligt kommer til at tage (men som man kan sikre sig forholdsvis effektivt imod med hegn eller vagthunde, og hvor miljøminister Ida Auken har åbnet for erstatningsmulighed), er der ingen som helst nævneværdig risiko forbundet med 100 danske ulve.

Måske er det derfor, at der trods den massive medieomtale kun er godt 11.000, der har skrevet under på en online-kampagne for et ulvefrit Danmark (svarende til 2 promille af befolkningen)?

Men hvorfor er der overhovedet nogen, der brokker sig?

Skåret ind til benet er der to og KUN to reelle grunde til, at visse jægere og andre borgere kan finde på at dræbe (eller på anden vis modsætte sig) ulve i Danmark: 1) ubegrundet paranoia og 2) absurd ejerfornemmelse over landets bestand af rådyr og krondyr, som danske jægere fremover kommer til at 'dele' en lille bid af med ulve.

1) Ubegrundet paranoia

Der er mere end rigelig dokumentation for, at ulve i generationer har levet i talrige områder med mennesker uden skyggen af angreb, og at de meget, meget få angreb, der kendes forskellige steder i verden, er og bliver ekstreme undtagelser. Risikoen for ulveangreb er slet og ret forsvindende lille, og køer og heste er skyldige i langt flere skader og dødsfald på mennesker.

Mange steder i verden lever man med skorpioner og slanger som jævnlige gæster i huse og hytter, og adskillige dyrearter dræber tusindvis af mennesker hvert år.

2-3 millioner mennesker dør hvert år af myggestik, 50.000-125.000 dræbes hvert år af giftslanger, et par tusind dør hvert år af stik fra skorpioner, store kattedyr dræber årligt små 1.000 mennesker og krokodiller næsten det samme antal.

Men i Danmark går nogle i panik over udsigten til sky ulve, der pisker væk, hvis et menneske nærmer sig ... Jo, det er derfor, jeg tillader mig at kalde det »ubegrundet paranoia«.

2) Absurd ejerfornemmelse over landets hjortevildt

Ifølge tyske studier består ulvenes fødevalg af ca. 55 procent rådyr og 21 procent krondyr - hvis vi så også tillader vildsvinene at vende tilbage (som man gør i langt de fleste lande), i stedet for rutinemæssigt at skyde dem, kan vi med tiden sikre yderligere ca. 18 procent af deres foretrukne tyske fødevalg.

En stor tæthed af krondyr kan dog også få krondyrbøf til at fylde mere på menuen. Resten af føden består hovedsageligt af harer og kaniner, hvorimod husdyr kun tegner sig for ca. 0,6 procent (jf. Notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi: »Ulve i Danmark - hvad kan vi forvente?«, februar 2013).

Der er i dag meget store bestande af krondyr og rådyr i Danmark (henholdsvis i omegnen af 20.000 og 400.000 dyr), og selv om jægerne f.eks. i jagtsæsonen 2011/12 nedlagde knap 83.000 rådyr og knap 7.500 krondyr, vokser bestandene.

Det anslås i ovenstående notat, at fødebehovet for ca. 100 ulve i Jylland vil svare til ca. 10 procent af det årlige jagtudbytte - men eftersom bestandene vokser, er det næppe muligt at forudsige præcist, om der bliver nævneværdigt færre rådyr og krondyr til jægerne eller ej af den grund.

Ikke desto mindre er det utvivlsomt lige præcis dét punkt, der er den reelle grund til, at visse jægere går så voldsomt ud imod ulvens genkomst i Danmark.

Når enkelte jægere har søsat en aggressiv kampagne mod ulvens genkomst, og når nogen rundsender opfordringer til illegale ulve-drab, har det med andre ord ikke det fjerneste med ulvens 'farlighed' at gøre, selv om man fikst forsøger at sælge dette 'budskab', der gør sig bedre i medierne - nej, det skyldes ene og alene en banal egoistisk irritation over, at ulve muligvis vil tage en LILLE bid af de 100.000 hjorte, jægere skyder hvert år.

Det er derfor, jeg tillader mig at kalde denne anden grund for »absurd ejerfornemmelse over landets hjortevildt«.

Hvilket forarmet og forvrænget natursyn hjemsøger ikke sådanne skydeglade ulvehadere?

APROPOS

> Humbug bag uglesete ulve?

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 19.5.2013