Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Kritisér din chef i privat SMS til en kollega og blive fyret?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Selvfølgelig kan man ikke blive fyret, fordi man skriver kritisk om sin chef eller sin arbejdsplads og alt muligt andet i en privat SMS fra en telefon, man har ret til at benytte i en hvilken som helst privat sammenhæng. Vel? Vi har vel ytringsfrihed?

Vi lever i et retssamfund, hvor friheden til at ytre sig kritisk om autoriteter og myndigheder er så vidtrækkende som noget sted i verden, og PRIVAT er der slet ingen grænser. Vel? Vi har vel brevhemmelighed?

For »brevhemmeligheden« omfatter naturligvis ikke blot breve, men derimod meddelelser i bred forstand, sådan som det fremgår af straffelovens paragraf 263: Hvis nogen »uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet« (stk. 1), kan man straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Faktisk er brevhemmeligheden så afgørende, at den er også sikret i Grundlovens paragraf 72.

Summa summarum: Vi har vid ytringsfrihed i det offentlige rum, og vi har også ret til at ytre os privat, uden at uvedkommende læser eller lytter med. Ikke sandt?

Vel, i Aarhus gælder åbenbart andre regler. Her kunne havnedirektør Bjarne Mathiesen helt uden dommerkendelse gøre sig bekendt med private SMS-beskeder og bagefter fyre kranførere for, hvad de havde skrevet. De pågældende telefoner var udleveret af arbejdspladsen, men 1) med fuld ret til privat brug og 2) uden nogen som helst forudgivne betingelser herom - og da slet ingen betingelser om, at private meddelelser ville blive læst af en uvedkommende havnedirektør.

Derfor har kranførerne via deres advokat Bjarne Overmark politianmeldt havnedirektøren og Aarhus' socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaard, der som havnens bestyrelsesformand ligefrem har bakket op om fyringen.

I mellemtiden har havnedirektøren forsøgt at fjerne fokus fra ytringsfrihed og brevhemmelighed ved at gøre det hele til et spørgsmål om »mobning på arbejdspladsen«, til trods for at samtlige kranførere afviser dette i en fælles erklæring. Forud er desuden gået et ualmindelig hårdt arbejdsmiljø, hvor trivselsundersøgelser viser en bemærkelsesværdig stor utilfredshed med havnens ledelse, og hvor den ene ansatte efter den anden går ned med stress under usædvanlig psykisk belastende vilkår.

Men hvor væsentlige denne baggrund end er for den eksisterende hårdknude, er det afgørende alene, om Straffelovens og Grundlovens bestemmelser er gældende i den konkrete sag eller ej. Enten har havnedirektøren beføjelser til at bryde brevhemmeligheden UDEN retskendelse (hvad altså end ikke politiet må), eller også har han ikke.

Derfor var det mildest talt forbløffende, at Østjyllands Politi nægtede at lade retssystemet vurdere dette spørgsmål, men i stedet forhindrede en domstolsafprøvelse ved simpelthen at indstille efterforskningen i sagen den 7. februar.

Kranførernes advokat Bjarne Overmark har imidlertid stillet spørgsmål ved, om Østjyllands Politi er inhabilt i sagen? Det forholder sig nemlig således, at den politianmeldte borgmester Jacob Bundsgaard ikke blot er bestyrelsesformand for Aarhus Havn, men også er næstformand for Kredsrådet for Østjyllands Politi med et nært samarbejde med formanden, der er direktør for Østjyllands Politi, Jørgen Ilum.

Der er med andre ord ikke ret langt mellem de ledende kasketter i denne sag, og derfor har Overmark anmodet om at, at en anden politikreds skal overtage efterforskningen (jf. TV2 Østjylland, 4.4.2013).

Efter advokatens klage til statsadvokaten er Østjyllands Politis afgørelse således blevet omgjort med henblik på nærmere overvejelser om, hvorvidt efterforskningen alligevel skal fortsætte.

Der er altså alligevel en chance for, at straffelovens § 263 og Grundlovens paragraf 72 også gælder for Aarhus' havnedirektør - og for, at det måske bliver en anden politikreds, der foretager efterforskningen. Alt andet ville da også være skandaløst.

Lad os opsummere: Tre kranførere er blevet fyret på Aarhus Havn i efteråret 2012 efter, at de 1) har YTRET sig kritisk om deres arbejdsforhold i PRIVATE tekstbeskeder, som deres arbejdsgiver har gjort sig bekendt med ved at smuglæse SMS'er på udleverede telefoner med fuld ret til privatbrug, 2) UDEN deres tilladelse, UDEN deres vidende og UDEN en dommerkendelse.

Hvis ikke lovligheden heraf skal afgøres for en domstol, har man på forhånd udvandet både straffelov og grundlov og på dette felt givet arbejdsgivere endnu videre beføjelser end politiet.

APROPOS

> Skandaløst politi-svigt i sag om kranføreres ytringsfrihed

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 5.4.2013Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 80

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 80

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 80

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 84

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 84

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0405-01.php on line 84