Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Afghanske brug-og-smid-væk-tolke og SF's fatale svigt

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

De afghanske tolke, der bistår det danske forsvar, risikerer liv og førlighed, hvis deres identitet bliver opdaget, men alligevel vil den danske regering ikke løfte en finger for at give dem asyl.

Forsvarsminister Nick Hækkerup afviser al bekymring, fordi tolkene skulle være rekrutteret fra områder, hvor Taleban ikke står så stærkt, og hvor de derfor ikke risikerer alverden.

Til trods for at Udlændingestyrelsens rapport om Afghanistan betoner faren for hævnangreb. Til trods for at formanden for Hærens Konstabel- og Korporal Forening, Flemming Vinther, mener, at vi skylder tolkene vores hjælp. Til trods for at FN, Amnesty m.fl. påpeger, at tolkene er de mest truede af vore soldaters afghanske medarbejdere. Til trods for at USA udsteder et særligt immigrationsvisum for tolke, de har haft ansat. (Kilde: Belingske, 11.2.2013)

Dansk Folkeparti og Venstre, der muligvis hellere ser en død afghansk tolk end en levende afghaner i den danske andedam, bakker naturligvis uden indsigelser den socialdemokratiske forsvarsminister op.

Mere forbløffende er det måske, at ministrene fra SF og De Radikale er akkurat lige så kolde i røven. Herfra havde man vel ellers kunnet forvente en utvetydig insisteren på at sikre asyl til de få afghanere, vi gladeligt opfordrer til at risikere liv og lemmer.

Men både De Radikales og SF's ministerhold holder altså kæft og samtykker.

Og uden den mindste slinger i marchen forsvarer SF's forsvarsordfører Jonas Dahl forsvarsministerens dispositioner - til trods for kritikken er han således meget, meget tryg på vegne af tolkene, for det siger Forsvaret, at han skal være: »Afghanistan er et meget stort land og udgør nogle meget forskellige både geografiske og befolkningsmæssige grupperinger. Og jeg har tillid til, at Forsvaret har undersøgt både det ene og andet scenario og truffet beslutningen ud fra en faglig vurdering.« (Berlingske, 12.2.2013).

Havde Jonas Dahl mon været lige så blind og døv, hvis forsvarsministeren kom fra Venstre eller De Konservative? Jeg tvivler.

Noget kunne tyde på selektiv politisk kynisme, der skal redde en socialdemokratisk forsvarsminister, hvis 'forsikringer' om de afghanske tolkes sikkerhed imidlertid intet som helst er værd ifølge den danske eks-soldat Johannes Wedell-Bollmann, der selv har arbejdet som sprogofficer i Afghanistan i 2012.

Det er ganske enkelt forkert, at tolkene kommer fra rolige områder og derfor ikke er i fare, påpeger han: »Jeg ved ikke, hvor forsvarsministeren har det fra. Vores tolke kommer fra hele Afghanistan, blandt andet Kandahar, hvor Taleban udspringer fra og står allerstærkest. Der er intet belæg for det, når han siger, som han gør.« (Politiken, 12.2.2013).

Han sammenligner tolkenes status med de kvinder, der under besættelsen herhjemme blev kaldt »feltmadrasser« og efterfølgende blev kronraget, fordi de havde været kærester med tyske soldater: »Den eneste forskel er, at feltmadrasserne risikerede at få klippet håret af, mens de afghanske tolke risikerer at få klippet hovedet af, når vi ikke er der længere.«

Men det danske forsvar - og dermed den danske regering - er åbenlyst fuldkommen ligeglade med, hvad der sker med tolkene, mener Wedell-Bollmann: »Det føles lidt som om, Forsvaret ser på tolke som det at lease en bil eller en vaskemaskine. Hvis tolken går i stykker eller dør, så beder de bare om en ny. Der er ingen etik eller ansvarstagning i det. Heller ikke selv om tolkene ofrer deres liv for Danmark. Det er noget fis.«

Hvor i alverden er De Radikale blevet af her? Er der ingen grænser for, hvor misvisende og følelsesforladt en søforklaring, man vil acceptere fra en socialdemokratisk forsvarsminister, der stik mod advarsler fra menneskerettighedsorganisationer er sunket til Venstres og Dansk Folkepartis kynisme? Skal man bare gøre honnør og sige ja tak og amen, når regeringspartneren degenerer til umenneskelighed?

Og hvorfor får SF's Jonas Dahl bare carte blanche til at udstille sin uselvstændige og kontrafaktiske dum-loyale naivitet over for regeringens Afghanistan-politik? Er der dog ikke nogen i SF's folketingsgruppe, der tør sige fra?

APROPOS

> Afghanistans badebro

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 13.2.2013