Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Vilhelmsen blæser til (ny) værdikamp mod Krifa

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Værdikamp var engang andet og mere end den luftige retoriske marginalisering af borgere, der ikke kan føre deres aner syvogtyve generationer tilbage til den danske muld. Værdier var engang mere end et påberåbt patent på 'nationale' ideer og symboler (og den selektive udlægning af disse ideer), som nationalister og populister gerne vil spejle sig i for at distancere og dæmonisere 'de fremmede' - og fjerne fokus fra den politiske kamps reelle og mere komplekse problemstillinger.

Den overfladiske værdikamp er langtfra slut, for der er fortsat en udbredt tendens blandt dele af politikerne og pressen til et selektivt fokus på kultur og religion, hver gang borgere med ikke-danske etniske rødder gør sig 'fortjent' til den offentlige medie-gabestok, mens hæmningsløse sportsfans, incestuøse plejefædre, bandekriminelle og andre pæredanske eksempler på brutal voldsadfærd til gengæld konsekvent holdes helt fri fra enhver fokus på den kollektive danske 'kulturbaggrund'.

Dette bekvemme dobbeltbogholderi rider stadig medierne som en mare, om end det er tendenser, der har været aftagende i forhold til nullerne, hvor Dansk Folkeparti sad mere enerådende i sadlen som værdikampens italesættere.

Imens har en anden kamp om værdierne ulmet under overfladen - kampen om noget andet 'dansk', nemlig en stærk tradition for faglig organisering mhp. bedre arbejdsvilkår. Kampen om et velfærdssamfund med sammenhængskraft, der ikke sprækker i stumper og stykker under øget social og økonomisk marginalisering. Ja, der var faktisk engang, hvor ledende politikere ligefrem prioriterede, at ledighed ikke skulle være en marginalierende straf befængt med tvang og patroniserende foragt, men en mulighed for at forblive borger med samfundets accept og respekt intakt.

Denne samfundsopfattelse har imidlertid været under hastigt opbrud siden 1990'erne; den er fortsat med ekspresfart i nullerne og er forbløffende nok intensiveret yderligere under statsminister Helle Thorning-Schmidt.

De politiske værdikanoner er i stigende grad blevet rettet mod de ledige, der skal undgælde for en krise, de ingen andel har i, mens en socialdemokratisk ledet regering nu fortsætter en omsiggribende afmontering af den historiske socialdemokratiske sejr, som velfærdssamfundets rummelighed var og er.

Et symptomatisk tegn på hele denne udvikling er også den sideløbende svækkelse af fagbevæglsen.

Man har glemt, at fagbevægelsen er en kamp- og frihedsbevægelse, ikke bare en rituel månedlig udgiftspost på den enkelte lønmodtagers budget. For løn, fritid og arbejdsvilkår handler også om frihed. Frihed til ikke at skulle gøre og finde sig i hvad som helst for at tjene til dagens brød, og frihed til også at kunne prioritere andet og mere i tilværelsen end lønarbejdet. Nej, frihed handler ikke bare om politiske skåltalers lette tordnen mod fjerne diktatorer, men om den tid og det rum, den enkelte borger selv råder over - herunder ikke mindst FRItid.

Også af den grund er arbejdsvilkårene afgørende, og derfor er Krifa ikke et alternativ til fagbevægelsen, men et søm i 'den danske models' ligkiste.

Dér står den nye (gamle) værdikamp, og den har været voldsomt underprioriteret under Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal, men nu har den nye SF-leder, Annette Vilhelmsen, taget bladet fra munden og genåbnet den: »Jeg ser de kristelige som et forsikringsselskab frem for en fagforening. Jeg synes, man skal kalde tingene dét, de er. Så når man har en forsikringsordning, så er det det, man har. Og når man har en fagforening, så er det det, man har.« (Avisen.dk, 30.12.2012).

Og det er præcis, hvad Krifa er. En forretning, der ikke har »medlemmer«, men »kunder«, som dette 'forsikringsselskab' oven i købet selv har præciseret det.

Det er interessant, at den nye SF-erhvervsminister ikke går i ét med sit job, men godt kan tage del i den generelle værdikamp og melde kontant ud om ét af de reelle politiske nøgledramaer - et drama, der i sidste ende har afgørende konsekvenser for almindelige lønmodtagere og ledige.

SF's arbejdsmarkedsordfører, Eigild Andersen siger ligeud, at Krifa »skader lønmodtagere i Danmark«.

Her er vi fremme ved noget politisk konkret. Ved et spørgsmål om modstridende interesser på arbejdsmarkedet, der har helt håndgribelig betydning for de fleste borgeres hverdag på både kort og langt sigt.

Er Danmark med andre ord i en situation, hvor ledige og lønmodtagere bør og skal bære flere af krisens økonomiske byrder? Er løndumpning og en forværring af forholdene for de ledige løsningen?

Eller er Danmark - krisen til trods - fortsat et af verdens rigeste samfund med tilstrækkelige politiske og økonomiske prioriteringsmuligheder til visioner om et rummeligt samfund, hvor vi også tør og kan finde manglende midler i samfundsbudgettet på anden vis end via løndumpning og klapjagt på de ledige?

Det er dér, den basale politiske frihedskamp foregår, og hvor man helt fair deler sig efter forskellige grundideer i det politiske og ideologiske spektrum. Grundideer, som fortjener at blive luftet og konfronteret på godt og ondt - frem for syndebukke-politikkens fremmedhad og substsansløs symbolpolitik som akutpakkerne.

Også af den grund er det godt, at Vilhelmsen forsøger at sætte netop denne dagsorden.

APROPOS

> Krifa må elske Mette Frederiksen
> Fagbevægelse og frihedsbevægelse

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 30.12.2012