Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Flere og værre sprøjtegifte er helt ude af kontrol

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den såkaldte pesticidhandlingsplan, der venligt skulle overtale landbruget til at nedbringe brugen af sprøjtegifte til en behandlingshyppighed på 1,7 fra 2004 til 2009, lykkedes ikke, og selv om målet blev videreført i Aftale om Grøn Vækst i 2009, er der intet sket - eller rettere: det går i stedet den gale vej med foruroligende skridt.

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at salget af pesticider til konventionelle landbrug er STEGET med 23 proent siden 2009, og behandlingshyppigheden i 2011 nåede op på 3,18 (behandlingshyppigheden er et mål for, hvor ofte man gennemsnitligt kan sprøjte landbrugsarealer med den solgte mængde pesticider).

Men det er værre endnu, for ikke alene sprøjter mange landmænd deres marker med mere og mere gift, men den gift, der benyttes bliver også stadig værre for helbredet. Fra 2007 til 2011 er miljøbelastningen steget med 35 procent, hvilket fører til endnu større risiko for forurening af grundvandet.

Forskningsleder i miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, er meget bekymret over, at forbruget ikke falder, og siger om de stadig farligere stoffer: »Danske undersøgelser af gartnerbørn, som er blevet udsat for pesticider i fostertilstanden, viser, at der er risiko for skade på udviklingen af hjernen samt på kønsudviklingen. Det samme viser udenlandske undersøgelser, og skadelig påvirkning kan formentlig ske også ved de niveauer, som danske forbrugere er udsat for.« (Politiken.dk, 7.11.2012).

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bischopp-Larsen, er ved at miste tålmodigheden med politikerne: »Det er skandaløst, at vi har ladet det komme så vidt, og det har stået på i 25 år på grund af manglende politisk vilje. Ansvaret ligger hos skiftende ministre og et embedsværk, der har ladet stå til. Og vi mangler stadig at se den nuværende regering gribe ind for alvor.«

Som jeg tidligere har skrevet, er det tankevækkende, for ikke at sige urovækkende, når man kigger lidt på, hvad det er for gifte, der sælges herhjemme:

»Og man behøver ikke være kemiker for at konstatere, at det ikke er rare sager for miljø eller natur, der er tale om. Et lille kig i udgivelsen Planteværns- og markjournal 2012, der bl.a. beskriver en række af landbrugets sprøjtegifte, er nærmest surrealistisk læsning og burde slet og ret hedde Giftbiblen. Nogle af giftmidlerne har bizart forskønnende navne såsom Atlantis, Broadway, Prestige og Harmony, men bag etiketterne gemmer sig en mindre harmonisk virkelighed. Under punktet 'Risikosætninger' kan man om flere af midlerne læse, at de kan forøge kræftrisikoen, give skade på forplatningsevnen og graviditeten. Om giften Aproach hedder det f.eks., at den er farlig ved indånding og indtagelse, kan irritere huden, give risiko for alvorlige øjeskader og overfølsomhed, og at den er 'meget giftig' for organismer i vand. Burde den ikke snarere hedde DON'T APPROACH?« (Rune Engelbreth Larsen, 29.5.2012).

Drikkevand og fødevarer, de mest essentielle dele af vores helt basale behov, lader vi sejle i stigende misbrug af sprøjtegite. Velbekomme ...

APROPOS

> Censur og skjult sundhedstrussel
> Landbrugsgifte lukker 300-400 drikkevandsboringer
> Beskyttelsespenge til landbruget?

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 9.11.2012