Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Oplevelsesrejse til det 'danske' Skåne

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Jesper Asmussen: På historisk rundrejse i Skåne - den dansk-svenske historie. Forlaget Globe, 260 sider, 299 kr. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

»Hensigten med Skåne-bogen er at præsentere de steder fra danmarkshistorien, hvor der er mest at fortælle om - hér skete det. Men også at fortælle om den særprægede skånske natur med karakteristiske dyr og planter, så den banede vej slår derfor nogle sving for at bære det hele til skue,« skriver Jesper Asmussen i indledningen til den store rejseoplevelsesbog På historisk rundrejse i Skåne. Lykkes bogens projekt? I høj grad.

Gennem historien har Skåne både politisk, kulturelt og militært ofte været stødzone eller ligefrem slagmark mellem Nordens rivaliserende stormagter, Danmark og Sverige. Karl 10. Gustavs togt op gennem Jylland og dristige march over de tilfrosne danske farvande førte i 1658 til den fatale fredsaftale i Roskilde, hvor de danske områder øst for Øresund måtte afstås til Sverige.

Den brutale forsvenskning, der fulgte, vidner om, at dansk kultur og tilhørsforhold fastholdt et dybt greb om mange skåninger. Den dag i dag bstår mange danske stednavne og historiske bygninger af dansk oprindelse, og det er med disse destinationer for øje og de mange øvrige historiske lokaliteter af betydning for den dansk-svenske historie i området, at Asmussen fører os gennem Skåne i en meget grundig, men samtidig overskuelig og letanvendelig guidebog.

Her er historier om Gøngehøvdingen og snaphanerne, om Cortitz Ulfeldt og Leonora Christina, Tordenskjold og Tycho Brahe, trolde og spøgelser - og naturligvis de svenske og danske konger, der har ført krig og sluttet fred med konsekvenser for danskere og svenskere i almindelighed og skåninger i særdeleshed.

Men som lovet indledningsvis, bliver vi undervejs også mindet om udvalgte oplevelsesmuligheder fra dyre- og plantelivet, fra sommerfugle og orkideer over vildsvin og elg til tjur og kongeørn, for blot at nævne enkelte.

Sine steder kunne man godt have ønsket en knap så entydig heroisering af 'vore' skånske »fædrelandsvenner«, men generelt er teksten fin historieformidling. Når vi læser, at Tycho Brahe »betvivlede den gamle opfattelse, det såkaldte kopernikanske system, om, at Jorden var centrum omkredset af planeterne«, er det derfor nok en tilgivelig tanketorsk. Det kopernikanske system er på denne tid det nye, men fortsat forkætrede paradigme, ifølge hvilket solen er i centrum, hvorimod det er det gamle ptolemæiske system, der fastslår, at både solen og de øvrige planeter kredser omkring Jorden. Tycho hædrede Kopernikus, men betvivlede både det klassiske geocentriske og det nye heliocentriske paradigme og opstillede sin egen model.

Det hæmmer ikke bogens mange øvrige kvaliteter, der side for side præsenterer nye historiske højdepunkter og skønne lokaliteter.

Bogens layout er gennemtænkt i alle detaljer, så alt fra kort, flag og våbenskjolde til GPS-koordinater, QR-koder og noter om flora og fauna spiller harmonisk sammen med hovedteksten i de meget veldisponerede sideopslag, der er rige på klare og velvalgte fotos og illustrationer. Der er kun grund til at fremhæve designerne Mie Ringsted og Mads Toft Jørgensen, der har løst det for en sådan bogs afgørende, men altid vanskelige puslespil, som får brugervenlighed og elegance til at komplementere hinanden på inbydende vis. De mange detailoplysninger drukner aldrig, men forstyrrer heller aldrig helhedsindtrykket og bidrager til at gøre bogen til en god læseoplevelse og fremragende rejseledsager.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 28.7.2012