Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Det virkelig uhyggelige ved Amy-sagen ...

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Der er mange rystende aspekter af sagen før, under og efter den brutale magtdemonstration, som Næstved Kommune lagde for dagen, da den 11-årige Amy blev revet bort fra sine plejeforældre, sådan som det er kommet frem via Politiken.dk og i flere nyhedsudsendelser.

For blot tre måneder siden forsøgte kommunen uden held (for tredje gang) at tvinge Amy fra sin plejefamilie, men dengang lovede kommunen, at det nu var slut med at dukke op og med stærke mænd for at fjerne hende.

Det løfte holdt ikke længe, ved vi nu. En ny psykolog blev indkaldt i sagen, Ken Rasmussen, der er souschef på en af kommunens egne opholdssteder, og som aldrig havde - og aldrig har - set, undersøgt eller talt med Amy før tvangsfjernelsen.

Autoriseret klinisk psykolog Bo Hejlskov Elvén, der er ekspert i børn med udviklingsforstyrrelser og rådgiver for kommuner i de nordiske lande, stiller sig helt uforstående over for fremgangsmåden: »Selvfølgelig kan du ikke lave en vurdering af en person, du ikke har mødt.« (Politiken, 6.12.2012).

Men sådan blev det. Og i modsætning til den psykolog, som HAVDE set og undersøgt Amy, og som i sin skriftlige redegørelse konkluderede, at hun burde blive hos plejefamilien, trådte Ken Rasmussen nu ind fra højre og genoptog tilsyneladende omgående konfrontationsstrategien.

Rasmussen havde heller intet personligt kendskab til plejeforældrene, men var af den overbevisning, at Amy havde brug for andre voksne med et mere »distanceret og professionelt« forhold til hende.

Og »distanceret« blev det - og følelseskoldt, så det klodser. Men blev det også »professionelt«?

Ikke noget med nogen gelinde og blød overgang fra den tilværelse hos plejeforældrene, som Amy igen og igen har udtrykt, at hun selv ønsker at blive hos, nej, tværtimod bliver det en hit-and-run aktion: »Plasteret skal rives af i ét hug,« som det er blevet udtrykt af kommunens børne- og ungechef.

En chef, som heller ikke selv vil tage ud og forklare Amy det forestående skridt, men overlader det til plejeforældrene at overbringe den fortvivlede pige det budskab, som de selv slet ikke er ansvarlige for, endsige enige i.

Men med Ken Rasmussen som ekspert iværksætter kommune en magtanvendelse, som denne gang bliver ualmindelig brutal, hvad de kendte filmoptagelser vidner helt entydigt om. Seks personer tropper op, inklusiv de to betjente, og Amy rykkes brutalt og skrigende ud af huset.

Brutaliteten er imidlertid ikke alene rystende at overvære, den er heller ikke tilladt, vurderer Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet: »Magtanvendelse over for et barn i en anbragt plejefamilie er ikke tilladt, medmindre der er tale om nødværge.« Det fremgår »krystalklart« af den relevante bekendtgørelse om magtanvendelse i forbindelse med anbringelse af børn og unge, fastslår han (Politiken, 5.6.2012).

Kommunen har forsvaret sig med, at der er »uendeligt mange personfølsomme oplysninger, som vi hverken kan eller vil offentliggøre - for Amys skyld,« og at Politikens fremstilling derfor må forblive skæv og misvisende i forhold til den tvangsfjernelse fra plejefamilien, der ifølge kommunen er den bedste løsning, fordi man også har fået medhold i Ankestyrelsen (Politiken, 5.5.2012).

Ingen udenforstående da heller vurdere validiteten af de fortrolige oplysninger, der ligger til grund for kommunens fremgangsmåde, men enhver kan tage stilling til den række af uvildige eksperter, der har kritiseret kommunens handlemåde og afdækket forbløffende faglige og politiske svigt.

Enhver kan ligeledes konstatere, at Næstved Kommune har lukket øjnene for det uhyggeligt åbenlyse overgreb, som myndighederne bærer ansvaret for i forbindelse med den kuldegysende tvangsfjernelse.

Det korte af det lange er, at uanset om kommunen formelt måtte stå med en 'god' sag i kraft af de fortrolige papirer, skal den selvfølgelig OGSÅ ses i lyset af den del, der er offentligt tilgængelig, og som i den grad har undermineret kommunens troværdighed og faglige forsvarlighed.

Brutaliteten, uprofessionalismen og de åbenlyse svigt over for Amy taler deres egen skræmmende historie, og dertil kommer kommunens magtfuldkomne ageren over for plejefamilien.

Børns Vilkår har med rette politianmeldt kommunen for den uhørt grove tvangsfjernelse, men kommunen har til gengæld bl.a. politianmeldt en af plejesønnerne for at filme tvangsfjernelsen.

Denne kriminalisering af DOKUMENTATIONEN af et brutalt myndighedsindgreb, gør kun kommunens magtfuldkommenhed desto mere forkastelig.

Men allerværst er vel frygten for, om den uprofessionelle kynisme, som Amys sag desværre er rig på, ikke er enestående?

For otte år siden blev hele anbringelsesområdet udsat for en sønderknusende kritik i en rapport fra Socialministeriet, der bl.a. fastslog, at børnene alt for sjældent selv bliver hørt, at tvangsanbringelser i familiepleje eller døgninstitution træffes med stor vilkårlighed, og at sagsbehandlerne i uhyggelig grad savner tilstrækkelig viden i sagerne.

På baggrund af rapporten udtalte seniorforsker Tine Egelund fra Socialforskningsinsituttet dengang: »Anbringelsessager er noget af det sværeste at tackle for den enkelte socialrådgiver. Sagerne er meget komplekse, grænseoverskridende og belasende, og socialrådgiverne mangler ofte tilstrækelig viden til at vurdere sagerne. Hertil kommer, at mange socialrådgivere ikke lever op til lovens bestemmelser. De udarbejder ofte ikke de obligatoriske paragraf 38-undersøgelser af barnets situation, de laver ofte ikke handleplaner for barnets fremtid, og de undlader i rigtig mange tilfælde at høre børnene.« (Information, 16.3.2004).

Kontorchef i Kommunernes Landsforening, Jonatan Schloss erkendte problemerne: »Vi anbringer flere børn udenfor hjemmet end andre landet i Skandinavien, og, tror jeg, hele Europa, men har samtidig uhyre ringe viden om, hvad der egentlig virker, (...) fordi det reelt er et religiøst spørgsmål, overladt til den enkelte sagsbehandlers følelse, holdninger og arbejdsmængde, om man anbringer et barn, og hvordan.«

Fordi det »reelt er et religiøst spørgsmål« om, hvad man gør! Og fordi vi har »uhyre ringe viden om, hvad der egentlig virker«!

Sådan var den katastrofale situation i vort oplyste velfærdssamfunds håndtering af nogle af landets absolut mest udsatte børn. En del af arven fra tidligere socialminister Karen Jespersen.

Daværende socialminister Henriette Kjær lancerede en ny anbringelsesreform, der skulle samle op på rapportens 13 alvorlige kritikpunkter, hvor indsatsen havde svigtet.

Et uhyggeligt udgangspunkt i et land, der i et internationalt perspektiv har rekordmange anbringelser, og hvor et af de væsentligste problemer altså dengang var, at børnene ofte slet ikke blev hørt.

Otte år senere må man spørge sig selv: Hvis det var så ualmindelig grelt dengang, hvor sikre er vi så på, at disse rystende forhold er blevet forbedret i blot nogenlunde tilstrækkelig grad, når en kommune kan stå så stejlt på et forløb, der rummer så åbenlyse svigt og overgreb?

Jeg håber, at det er en problemstilling, som Politiken også følger op på, efter den rystende afdækning af Amys sag. For sporene skræmmer.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 8.6.2012