Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Søren Espersen, DF-skattesnyderne og somalierne

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Én af de ubestrideligt gavnlige effekter af Dansk Folkepartis marginalisering i den politiske debat under den nye regering er, at den dæmoniserende antimuslimske og indvandrerfjendske retorik afgjort har været på et langt lavere blus det seneste års tid end nogen sinde tidligere i nullerne.

Men at Dansk Folkeparti skam ikke har glemt dette 'våben', kommer til udtryk for fulde kanoner i Søren Espersens nylige angreb på samtlige knap 17.000 borgere med somalisk baggrund, hvoraf mere end halvdelen har dansk statsborgerskab. Efter at 248 er blevet afsløret i skattesnyd, tordner Espersen i et blog-indlæg under overskriften: »Hvad pokker laver 16.943 somaliere i Danmark?«

Hvad betyder dét mon? At skattesnydere ikke har noget at gøre i Danmark?

Så er der godt nok en anseelig skare, der bør overveje en enkeltbillet ud af landet hurtigst muligt - og at Dansk Folkepartis vælgerskare ville blive bemærkelsesværdigt udtyndet, fremgik jo af en interessant undersøgelse fra Carpacent for nogle år siden, som Espersen vist har glemt.

Intet mindre end 41% af Dansk Folkepartis vælgerkorps fandt dengang sort arbejde acceptabelt. Enogfyrre procent.

Det betyder selvfølgelig ikke, at alle 41 procent så også UDFØRER sort arbejde og dermed snyder staten og alle os andre for at bidrage til vore fælles skoler, veje, hospitaler osv. Der er jo ingen grund til, at vi andre generaliserer lige så fordomsfuldt og dumt som Espersen, vel? Men de synes altså, at det er i orden.

Tankevækkende er det derfor, at der forestår et kæmpe (gen)opdragelsesprojekt over for en meget stor del af Dansk Folkepartis vælgerskare, af hvilket 41 procent er betydeligt flere end 248 borgere med somalisk baggrund (ja, mange flere end hele denne minoritetsgruppe udgør i Danmark).

Et genopdragelsesprojekt, som vi ikke hørte noget til fra Espersens side i 2009, da undersøgelsen blev offentliggjort. Der var vist ikke noget indlæg fra Espersens hånd med overskriften »Hvad pokker laver 41 procent af Dansk Folkepartis vælgere i Danmark?«

Til sammenligning var det i øvrigt kun 13 procent af de muslimske medborgere, som fandt sort arbejde acceptabelt.

Espersens glashus ville med andre ord ramle om ørerne på ham med et øredøvende brag, hvis han havde en smule selvkritisk redelighed mellem ørerne. Men det er der intet, der tyder på.

Abdulqadir Bashir Hussein, der selv kom til Danmark fra Somalia i 1992 med sine forældre, skrev træffende i et svar-indlæg: »Hvad bilder du dig egentlig ind, Søren Espersen? Jeg kræver en undskyldning, for du kender mig ikke! ... når en etnisk somalier bryder loven, er det i min optik præcis lige så problematisk, som når en etnisk dansker gør det. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at der er somaliere i det danske samfund, som snyder staten for flere millioner kroner. De burde skamme sig! Men hvorfor skal jeg, hr. Espersen, lige pludselig sættes i bås med 248 andre somaliere, som har fusket i skat? Jeg sætter heller ikke dig i bås med Tømrer-Claus, der 'fusker' hver weekend, vel?« (Politiken, 30.5.2012).

Av. Så måtte Espersen alligevel trække lidt i land: »Hver enkelt somalier, som beslutter sig for positivt at gøre en indsats til fordel for Danmark og det danske folk, vil blive mødt af et land og et folk, som gæstfrit og åbent byder velkommen.« (Politiken, 31.5.2012).

Men denne »hver enkelt somalier« er åbenbart en stor undtagelse. Abdulqadir Bashir Hussein er vist denne temmelig ensomme skikkelse, tyder Espersens ræsonnement på, for han afslutter sit seneste indlæg med sine sædvanlige kanonader: »Men dine øvrige, tidligere, landsmænd, derimod, som pakker sig ind og vælger at leve i et middelalderligt klansamfund, hvorunder piger og kvinder undertrykkes på den mest bestialske vis - som beskrevet i Ayaan Hirsi-Alis bøger - er derimod ikke velkomne i Danmark og bør forlade landet.«

Og så skal vi tilbage til Espersens oprindelige indlæg, for hans pointe er ikke bare sandhedsvidnet Aysaan Hirsi-Ali (hvis bøgers konklusioner han uden videre spreder ud over samtlige borgere med somalisk baggrund i Danmark), men også en forsker herhjemme (som vi snart skal vende tilbage til). Skattehistorien er nemlig kun afsættet for den vidtgående generalisering, som Espersens overskrift anslog: Hvorfor er der overhovedet borgere i Danmark med somalisk baggrund? Underforstået: Der er 16.943 for mange (eller minus én: 16.942), UANSET skattesnyd eller ikke skattesnyd.

De burde jo være »hjemme i Somalia«, kan vi forstå, ligegyldigt om de er danske statsborgere, og om de er født og opvokset her eller ej.

Igen bliver det fastholdt, at det er hele »det somaliske samfund i Danmark«, som han langer ud efter. For »det somaliske samfund« herhjemme »er et totalt parallelsamfund, bestående af mennesker, som fuldstændigt har isoleret sig fra det omkringliggende land, og hvor familien og klanen styrer«, fastslår Espersen.

Her henviser han til arbejdsmarkeds- og integrationsforsker Shahamak Rezai, der har foræret ham granaterne til generaliseringskanonen, idet forskeren til Jyllands-Posten har udtalt: »Enten tager migranterne, dvs. de nye indvandrere og deres efterkommere, en universel solidaritet til sig. Det betyder, at de solidariserer sig med de normer, værdier og regler, der gælder i deres nye hjemland, og som er generelle og universelle der. Eller også holder de fast i en afgrænset solidaritet, hvor de udelukkende solidariserer sig med deres nære familie, deres store familie og deres klan. For somalierne i Danmarks tilfælde kan det se det ud til, at de tænker mest på 'mig og mine', og derved lever i en parallel tilværelse ved siden af den danske.« (Jyllands-Posten, 27.5.2012).

Jyllands-Posten finder ikke anledning til blot ét kritisk spørgsmål til denne absurde generalisering.

Naturligvis gør både forskere og politikere ret i at sætte problemstillinger til debat, hvor der er særlige kulturelt eller socialt betonede problemstillinger, som fylder uforholdsmæssigt meget i særlige befolkningsgrupper. Der er god grund til at fokusere herpå og søge løsninger. Og være præcis og nuanceret.

Men bemærk igen, hvem Rezai (Espersens væbner i ånden) taler om: SomaliERNE. Ikke om nogle af de danske borgere, som har somalisk herkomst, men om somaliERNE. DE tænker »mest på 'mig og mine'«, hedder det.

Og så er vi tilbage ved min indledende pointe, som jeg har anvendt flere gange, fordi den i så indlysende grad udstiller generaliseringskanonens latterlige usaglighed, som idet mindste en forsker burde holde sig for saglig til at fyre af: For hvad skulle vi så ikke mene om DF-vælgERNE ud fra samme logik?

41 procent finder det som nævnt helt acceptabelt med sort arbejde.

Så er det vel, at vi er nødt til at 'konstatere' ud fra Espersens og Rezais 'logik':

Enten tager DF-vælGERNE en universel solidaritet til sig. Det betyder, at de solidariserer sig med de normer, værdier og regler, der gælder i vores fælles hjemland, og som er generelle og universelle her. Eller også holder de fast i en afgrænset solidaritet, hvor de udelukkende solidariserer sig med deres egen røv og deres familie. For DF-vælgERNE kan det se det ud til, at de tænker mest på 'mig og mine', og derved lever i en parallel tilværelse ved siden af den danske.

Sat på spidsen? Javel, men ikke mere end Espersens groteske generaliseringer.

For som Espersen 'konstaterede' i JP: »Jeg undrer mig over, hvorfor vi overhovedet har somaliere boende her i landet, når de ikke har den fjerneste interesse for Danmark eller for det danske folk.« Og i sit svar i Politiken fastslog han, at »hvis vores samfund skal bevares, så skal alle tage deres del af ansvaret og betale noget af regningen«.

Og DF-glashuset splintrer igen med et rabalder omkring ørerne på ham. For har DF-vælgERNE (eller lad os i modsætning til Espersen være fair) har 41 procent AF partiets vælgerkorps den fjerneste interesse for Danmark ud fra Espersens eget ræsonnement? Har 41 procent AF dette vælgerkorps ikke forstået, at »hvis vores samfund skal bevares, så skal alle tage deres del af ansvaret og betale noget af regningen«?

På andre områder afviger markante tendenser i DF's vælgerkorps jo også betragteligt fra danske normer. F.eks. finder 42 procent af dette vælgersegment, at lussinger og/eller endefuld er helt i orden i opdragelsen, til trods for at revselsretten er afskaffet (det er der til sammenligning kun 7 procent af landets muslimer, der er enige i, og kun 13 procent i befolkningen som helhed).

Lad mig derfor afslutte med et citat fra konsulenter fra Carpacent, der analyserede den undersøgelse, som jeg her har bragt tal fra: »Målingen tegner altså et billede af Dansk Folkepartis vælgere, der på flere vigtige værdipolitiske områder er mere markante og adskiler sig mere fra den øvrige befolkning end de danske muslimer.« (Politiken, 17.5.2009).

Hvor skal vi sende dem hen, Espersen?

APROPOS

> Kan DF's parallelsamfund integreres?

Rune Engelbreth Larsen
Politiken.dk, 2.6.2012