Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Danmarks præsidentvalg

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

En af Danmarks absolut største organisationer målt i medlemsantal, og måske den organisation, hvorigennem flet danskere har haft allerstørst indflydelse på, hvordan vores land ser ud, har netop taget hul på valgkampen for det kommende præsidentvalg, der finder sted den 25. marts 2012.

Valget er med andre ord væsentligt, om end mildest talt underprioriteret i medierne - hvilket desværre også gælder fokus på organisationen i almindelighed: Danmarks Naturfredningsforening.

Tre kandidater stiller op: den nuværende præsident, biologen Ella Maria Bisschop-Larsen, den nuværende vicepræsident, zoologen Poul Hald-Mortensen, og biologen Michael Stoltze, der er forfatter og tidligere har været medlem af foreningens Forretningsudvalg.

LÆS: VALGKAMPEN I DN

Og det er ingen overdrivelse, at foreningen, der sidste år rundede sit 100-års jubilæum, har haft afgørende betydning (om end ikke tilstrækkelig betydning) for, hvordan landet rent faktisk ser ud - ikke mindst i de fem procent af landets areal, der i dag er fredet. Eller som jeg påpegede i mit essay til foreningens jubilæum:

»Havde det ikke været for Danmarks Naturfredningsforenings initiativ eller opbakning, er det således ikke givet, at vi i dag kunne nyde Møns Klint, Råbjerg Mile, Svanninge Bakker, Jægerspris Nordskov, Maribosøerne, Æbelø, Rebild Bakker, De Himmerlandske Heder og talrige andre danske naturområder. Når alt kommer til alt, er denne bedrift måske af større identitetskabende betydning for den fælles 'danskhed', end noget politisk parti eller nogen værdipolitisk agenda nogen sinde har opnået.« (Politiken, 21.4.2012).

LÆS: 100 ÅRS NATURKAMP

Så meget desto mere, er det synd, at organisationen, der i sine velmagtsdage i 1980'erne havde over 260.000 medlemmer og i dag fortsat er en kæmpe med sine ca. 140.000 medlemmer, nyder så begrænset medieopmærksomhed. Heldigvis findes der smukke eksempler på naturgenopretning og mange naturperler, der er blevet fredet, men generelt er naturen fragmenteret og parcelleret i dramatisk grad med faretruende nedgang i biodiversiteten (den biologiske mangfoldighed - eller mere direkte 'oversat': livets forskellighed):

»I 2008 blev storken erklæret uddød i Danmark, og ifølge den seneste opdatering af den danske rødliste er ca. hver fjerde af de undersøgte arter truet. I halvdelen af landets åer, i to tredjedele af vore søer og i næsten 90 procent af vore kyster og fjorde er vandkvaliteten for dårlig. Havbundens dyre- og planteliv langs kysterne forsvinder med katastrofal hastighed, og alene fra 1994 til 2007 er antallet af arter mere end halveret. Biodiversiteten svinder ind år for år, og på en skala fra 1 til 100 scorer Danmark nu kun 14, hvilket er betydeligt under det europæiske gennemsnit på 35 og langt, langt under foregangslandet Sverige, der ligger på 58.« (Rune Engelbreth Larsen: Velkomst til Wilhjelm-konferencen 2010).

LÆS: SKAAN OS, PLOVMAND

Naturen er vigtig, ikke kun for sin 'egen' skyld, men selvfølgelig fordi vi i sidste ende alle er en del af samme kredsløb, hvor natur og kultur (især i Danmark) er uløseligt forbundet - og fordi en rig natur er rig på oplevelsesværdi.

Desuden har de miljøøkonomiske vismænd i deres seneste rapport anbefalet en meget mere målrettet indsats for at forbedre biodiversiteten.

Man anslår årlige omkostninger på ca. 0,8 mia. kr., men trods den vanskelige økonomiske værdisætning af den slags, fremgår det af resumeet, at »værdien af at beskytte et større antal arter er af nogenlunde samme størrelsesorden som omkostninger«.

Endvidere fastlås det: »De ikke værdisatte gevinster vil dog trække i retning af, at der samlet set vil være en gevinst ved indsatser, som afværger en yderligere tilbagegang i biodiversiteten. Især kan gevinsten ved at standse en tilbagegang i biodiversiteten potentielt være meget høj, hvis man er tæt på en tærskelværdi, hvor der sker væsentlige forringelser af økosystemerne selv ved mindre ændringer i biodiversiteten.«

Følg med i valgkampen i Danmarks Naturfredningsforening og meld dig ind i foreningen, hvis du bekymrer dig om Danmark.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 29.2.2012Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 74

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 78

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 78

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/0229-01.php on line 78